Jukka Koivumäki on Helsingin seudun kauppakamarin veroasiantuntija. Verotus, arpajaisverolaki.

Maksettuja arvonlisäveroja takaisin lainaksi

Yritys voi hakea takaisin maksamiaan arvonlisäveroja Verohallinnolta. Näitä maksettuja arvonlisäveroja ei saa anteeksi vaan ne lainataan ja lainasta peritään 3 %:n korko.

Takaisin haettavat arvonlisäverot koskevat tammi – maaliskuussa vuonna 2020 maksettuja arvonlisäveroja. Arvonlisäveroja haetaan takaisin tekemällä maksujärjestelypyyntö ja siinä vaaditaan alkuvuoden arvonlisäveroja palautettavaksi. Takaisin saa pelkästään arvonlisäveroja, ei niihin liittyviä viivästysseuraamuksia. Maksujärjestelyssä sitoudutaan maksamaan arvonlisäverot myöhemmin takaisin Verohallinnolle.

Maksujärjestelypyynnön voi tehdä Oma Verossa 26.5. alkaen. Pyynnön voi tehdä myös 26.5. alkaen Verohallinnon palvelunumerossa 029 497 028.

Maksujärjestely tulee voimaan heti, kun Verohallinto on hyväksynyt maksujärjestelypyynnön. Tehty maksujärjestely on heti nähtävissä OmaVerossa. Myös mahdollinen kirje maksujärjestelypyynnön hylkäämisestä on nähtävissä OmaVerossa heti asian ratkaisemisen jälkeen. Maksujärjestelykirjeet lähetään myös postitse, jos ei ole otettu käyttöön Suomi.fi-viestejä.

Arvonlisäverot palautetaan noin viikon kuluessa maksujärjestelyn hyväksymisestä. Käytännössä näitä arvonlisäveron palautuksia alkaa saamaan kesäkuun puolenvälin jälkeen.

Jukka Koivumäki
veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Takaisinmaksu kolmen kuukauden kuluttua

Palautetun arvonlisäveron ensimmäinen takaisinmaksun eräpäivä on 3 kuukauden kuluttua maksujärjestelyn hyväksymisestä. Arvonlisäveroa maksetaan siitä lähtien takaisin kuukausittain enintään kahden vuoden ajan. 3 %:n korkoa lasketaan arvonlisäveron alkuperäisestä eräpäivästä takaisinmaksun hetkeen. Korko on laskettu mukaan maksujärjestelyssä määrättyihin takaisinmaksueriin.

Lue myös

Lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus työntekijän oleskelulupaan

Ulkomaalaisen työntekijän, etenkin kolmannen maan kansalaisen, irtisanomisessa ja lomauttamisessa tulee ottaa huomioon näiden vaikutus työntekijän oleskelulupaan ja työnteko-oikeuteen Suomessa.

Määräaikaiset muutokset työlainsäädäntöön päättyvät vuodenvaihteessa – ohessa muistilista siirtymäsäännöistä

Jokaisessa muutoksessa on omanlaisensa siirtymäsäännös eli määräys siitä, miten lakia sovelletaan...

Työntekijän takaisin ottaminen

Tätä kutsutaan työnantajan takaisinottovelvoitteeksi, joka on syytä erottaa työsuhteen aikaisesta muun työn tarjoamisvelvoitteesta irtisanomisen välttämiseksi. Takaisinottovelvoitetta sovelletaan...