Artikkelikuva

Pula osaavasta työvoimasta yhä huippulukemissa 

Työvoiman kysyntä on Uudellamaalla ennätystasolla, ja yritysten rekrytointinäkymät pysyvät korkealla lähitulevaisuudessakin. Samaan aikaan Helsingin seudun yrityksiä hiertää suuri pula osaavasta työvoimasta. Tilanne käy ilmi Helsingin seudun kauppakamarin yrityskyselystä.  

Helsingin seudun kauppakamari selvitti yritysten näkemyksiä rekrytointitarpeista ja osaavan työvoiman saatavuudesta maaliskuussa 2022. Kyselyyn vastasi 222 yritystä.  

– Valtava pula osaajista tuntuu olevan työvoiman saatavuuden uusi normaali. Tilanne ei ole oikeastaan helpottanut syksyn 2021 tilanteeseen nähden: osaajapulasta raportoi yhä peräti 68 prosenttia vastaajista. Kehityskulku ei tule taittumaan ilman selkeitä toimenpiteitä, toteaa Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja Helsingin seudun kauppakamarista.  

Uudellamaalla on alkuvuoden ajan auennut enemmän uusia avoimia työpaikkoja kuin kertaakaan mittaushistorian aikana. Kyselytulokset vahvistavat, että tältä osin positiivinen tilanne tulee jatkumaan: 42 prosenttia vastaajista kertoi rekrytointitarpeensa kasvavan ja 53 prosenttia vastaajista kertoi rekrytointitarpeen pysyvän nykyisellään seuraavan puolen vuoden aikana. Toisin sanoen vain pienellä osalla rekrytointitarve vähenee lähitulevaisuudessa. Yritysten rekrytointitarve kasvaa nykytasosta miltei kahdella kolmesta vastaajista seuraavan parin vuoden aikana.  

– Osaajapulaan tarvitaan nopeita ratkaisuja. Työlupaprosessit on saatava sujuviksi ja lisäksi on satsattava kuntien ja TE-toimistojen yhteistyöhön. Yrityksillä on pula tekijöistä, eikä tilanteen ratkaiseminen voi odottaa vuonna 2024 voimaan astuvaa TE-palvelujen uudistusta, Helsingin seudun kauppakamarin johtava asiantuntija Riikka Vataja.

Lähes puolet vastaajista kertoi osavan työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksen kasvua jonkin verran tai paljon. Vain 28 prosenttia vastaajista arvioi, ettei osaavan työvoiman saatavuus rajoita yrityksen kasvua ollenkaan. 

Ammatillisen koulutuksen tehtävä on vastata työelämän tarpeisiin

Kyselyssä kartoitettiin myös yritysten näkemyksiä ammatillisesta koulutuksesta. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 44 prosenttia tunsi alueen ammatillisen koulutuksen tarjoajat hyvin tai erittäin hyvin, vajaa viidennes tunsi oppilaitokset huonosti tai erittäin huonosti.   

Reilu neljännes vastaajista koki, että ammattiin valmistuneiden osaaminen vastaa työelämän tarpeita hyvin tai erittäin hyvin. Yhtä suuri osuus oli sitä mieltä, että osaaminen vastaa työelämän tarpeita huonosti tai erittäin huonosti.  

– Valmistuneiden osaamistaso jättää edelleen toivomisen varaa. Se osoittaa, että toimia ammatillisen koulutuksen työelämäyhteyden parantamiseksi tarvitaan kipeästi. Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ei voida jättää huomioimatta sitä, että yli puolet opiskelijoista on jo työelämästä kokemusta omaavia aikuisia, toteaa Vataja. 

Valmistuneiden osaamiseen liittyvistä haasteista ja huolista riippumatta yli puolet piti yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa tärkeänä tai hyvin tärkeänä. Vain 12 prosenttia vastaajista antoi yhteistyölle vähän painoarvoa.  – Yrityksille yhteys ammatilliseen koulutukseen on tärkeä. Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on tuottaa osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin eikä se saa jäädä oppivelvollisuusiän laajentamisen jalkoihin, Vataja muistuttaa.  


Helsingin seudun kauppakamarin kyselyyn vastanneista yrityksistä suurin osa oli pienistä tai keskisuurista yrityksistä. Mukana oli yrityksiä kaikilta toimialoilta maa-, metsä- ja kalataloutta sekä ympäristön puhtaanapitoa lukuun ottamatta. Edellisen kerran kysely tehtiin syyskuussa 2021. 

Tutustu kyselyn tuloksiin: Yritysten rekrytointi- ja osaamistarpeet kevät 2022(PDF)


Lisätietoja:

Olli Oja, Helsingin seudun kauppakamari,
projektipäällikkö, Ennakointikamari,
olli.oja@helsinki.chamber.fi, p. 050 5647586 

Riikka Vataja, Helsingin seudun kauppakamari,
johtava asiantuntija,
riikka.vataja@helsinki.chamber.fi, p. 040 536 0954 

Tiina Tikander, Helsingin seudun kauppakamari,
viestintäpäällikkö,
tiina.tikander@helsinki.chamber.fi, p. 046 878 7540

Lue myös

Osaajapula jatkuu – yritysten tekoälyosaamisessa myös vajetta

Rekrytointitarpeet ovat Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksissä useammin kasvussa kuin laskussa. Rekrytointitarpeet ovat vähentyneet vuoteen 2023 verrattuna....

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...