Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja Helsingin seudun kauppakamarista.

Osaajapula jatkuu – yritysten tekoälyosaamisessa myös vajetta

Rekrytointitarpeet ovat Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksissä useammin kasvussa kuin laskussa. Verrattuna viime vuoteen rekrytointitarpeet ovat kuitenkin vähentyneet. Noin puolet Helsingin seudun yrityksistä katsoo, ettei niillä ole riittävää tekoälyosaamista. 28 prosenttia katsoo, että osaaminen on riittävää tekoälyn hyödyntämiseksi, käy ilmi Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksilleen keväällä tekemästä kyselystä. 

Rekrytointitarpeet ovat Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksissä useammin kasvussa kuin laskussa. Rekrytointitarpeet ovat vähentyneet vuoteen 2023 verrattuna. Seuraavan puolen vuoden aikana rekrytointitarve kasvaa neljänneksellä (25 %) vastaajista. 16 prosenttia kertoo rekrytointitarpeen vähenevän, 59 prosenttia uskoo tarpeen pysyvän nykytasolla. Yli puolet (53 %) vastaajista arvioi rekrytointitarpeen kasvavan 2–3 vuoden aikajänteellä. Yhdeksän prosenttia uskoo rekrytointitarpeen vähenevän tällä aikajänteellä. 

38 prosenttia vastaajayrityksistä kokee pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Tilanne on helpottanut suuresti aiempiin mittauksiin nähden. Vielä syksyllä 2023 lukema oli 57 prosenttia. Paljon pulaa osaavasta työvoimasta raportoi enää kahdeksan prosenttia vastaajista, kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän kuin syksyllä 2023. 

Alle kolmannes (29 %) vastaajista kertoo osaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksen kasvua tai liiketoiminnan kehittämistä vähintään jonkin verran. Osuus on laskenut syksyn 2023 jälkeen, jolloin osuus oli 45 prosenttia. Lähes joka toinen (48 %) vastaajista kertoo, ettei osaavan työvoiman saatavuus rajoita yrityksen kasvua tai kehittämistä. 

Pulaa koettiin eritoten asiantuntijatason osaajista, mutta myös suorittavan tason osaajista. Koulutustasolla pulaa oli eniten ammattikorkeakoulu- ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista. Pulaan vaikutti eritoten hakijoiden puutteellinen ammattitaito.

Tekoälyn käyttö jakoi vastaajat melko lailla puoliksi: 52 prosenttia vastaajayrityksistä käyttää tekoälyä, 48 prosenttia ei.

Reilu neljännes (28 %) vastaajista kokee, että yrityksessä on riittävästi osaamista tekoälyn hyödyntämiseksi. Puolet (49 %) vastaajista kokee, ettei osaamista ole riittävästi, 23 prosenttia ei osaa sanoa. Tekoälyn vuoksi ei vielä rekrytoida uutta osaamista suurissa määrin (12 %), mutta henkilökuntaa koulutetaan (53 %) ja tekoälykoulutusta ja/tai -osaamista ostetaan talon ulkopuolelta (37 %) tulevaisuudessa runsaammin. 

Tekoälyn käyttö on ollut vielä vähäistä: Puolet tekoälyä käyttävistä vastaajista kertoo, että tekoälyä hyödyntää korkeintaan viidennes henkilöstöstä. Tekoälyä käytetään yleisimmin yksilötasolla (66 %). Tekoälyä käytetään erityisesti mainontaan ja markkinointiin ja tiedonkäsittelyyn ja raportointiin liittyvissä tehtävissä. 

Peräti 84 prosenttia vastaajista arvioi tekoälyn vaikuttavan yrityksen työtehtäviin seuraavan 1–3 vuoden aikana, merkittävissä määrin työtehtävien arvioi muuttuvan 16 prosenttia vastaajista.

Näin kysely tehtiin

Kyselyyn vastasi 338 Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritystä. Vastaajista 86 prosenttia on pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Taustamuuttujat ovat julkaisun lopussa. Tiedot kerättiin maaliskuussa 2024. 

Yritysten rekrytointi- ja osaamistarpeet Helsingin seudulla 

Lue Helsingin seudun kauppakamarin rekrytointikatsaus linkistä alta.

Korjattu 22.5.: pyöristetty vastaajatiedoissa prosenttiosuudet linjan mukaiseksi

Lue myös

Päivitetty 28.6.2024: Ukrainan sodan vaikutukset yrityksiin

Olemme koonneet pakotteisiin liittyvää tietoa, tietolähteitä ja toimintaohjeita tähän artikkeliin. Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyssodan ja...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Turvallisuus-teema kiinnosti Espoon syysseminaarissa

Espoon perinteisessä syysseminaarissa Metropolian auditoriossa Karakalliossa pureuduttiin tällä kertaa turvallisuus-teemaan. Aihe oli ajankohtainen ja myös kiinnostava, sillä...