Marko Silen on Helsingin seudun kauppakamarin johtaja.

Toisen tavaramerkin käyttämisestä markkinoinnissa

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen valmistamat tavarat ja tuottamat palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki toimii siis erottautumisvälineenä markkinoilla. Tavaramerkki antaa haltijalleen oikeuden kieltää muita käyttämästä samaa tai sekoitettavissa olevaa merkkiä samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden myynnissä ja markkinoinnissa.

Tietyissä tilanteissa toisen tavaramerkkiä saa käyttää

Tietyissä tilanteissa toisen tavaramerkin käyttö markkinoinnissa voi kuitenkin olla sallittua. Selkeintä on tietysti kysyä lupa tavaramerkin omistajalta sen käyttöön. Mutta ilman lupaakin toisen tavaramerkkiä voi käyttää seuraavissa tapauksissa:

Jos oma nimi, osoite tai yrityksen toiminimi muistuttaa toisen tavaramerkkiä, saa sitä kuitenkin käyttää yksilöimään po. yritystä. Oman yrityksen tuotteiden markkinointiin ei toisen tavaramerkkiä saa tässäkään tilanteessa käyttää.

Toiseksi, yrityksellä on myös oikeus kuvailla tuotteitaan vapaasti toisen yrityksen tavaramerkkioikeudesta huolimatta. Tällöin markkinoinnissa kerrotaan yrityksen tuotteiden ominaispiirteistä. Hyvin yksinkertaisena esimerkkinä voisi todeta että ”KONE”-tavaramerkinhaltijalla ei ole mahdollisuutta puuttua tunnuksen käyttöön kun toinen yritys kertoo markkinoinnissa myyvänsä koneita.

Saako toisen logoja käyttää kotisivuilla?

Kolmas tapaus, jossa toisen tavaramerkin käyttö on sallittua liittyy tavaran tai palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseen. Yritys siis kertoo markkinoinnissa tuotteensa tai myymänsä palvelun ominaisuuksista. Tällainen tarve voi olla esimerkiksi, jos yritys valmistaa varaosaa tai lisätarviketta, joka sopii tietyn merkkiseen (tavaramerkillä suojattuun) tuotteeseen. Koneiden tai kulkuneuvojen huoltoliikkeellä on myös usein tarve kertoa minkä merkkisiä tuotteita se huoltaa. Tässäkin tapauksessa edellytyksenä on, että tavaramerkkiin viittaaminen on välttämätöntä. Oikeuskäytännössä on katsottu, että usein toisen tavaramerkkien (logojen) esittäminen ei ole tarpeen, vaan saman asian voisi tehdä myös sanallisesti markkinoinnissa.

Neljäs tapaus, jossa toisen tavaramerkkiä voidaan käyttää, liittyy ns. tavaramerkkioikeuden sammumiseen EU:ssa. Sillä tarkoitetaan sitä, yksinoikeus tavaramerkin käyttöön lakkaa, kun tavaramerkin haltija on laskenut sen ensimmäistä kertaa liikkeelle. Jälleenmyyjällä on oikeus käyttää myymiensä tuotteiden tavaramerkkejä markkinoinnissaan sellaisten tuotteiden osalta, jotka tavaramerkin haltija on laskenut liikkeelle (itse tai sen suostumuksella) EU:ssa. Yksinoikeuden sammuminen ei ole kuitenkaan rajoituksetonta, sillä sääntöä ei lain mukaan sovelleta, jos tavaramerkin haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeeseen, erityisesti milloin tavaroihin on tehty muutoksia tai niitä on huononnettu sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeeseen.

Varo toisen tavaramerkin käyttöä googlen hakusanana

Myös toisen tavaramerkin käyttö esimerkiksi Googlen hakusanana voi olla kiellettyä. Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen mukaan tavaramerkinhaltijalla on oikeus kieltää tavaramerkkinsä käyttö hakusanana erityisesti silloin kun on vaarana, että internetin käyttäjät tulkitsevat mainostettavat tuotteet tai palvelut virheellisesti tavaramerkin haltijalta peräisin oleviksi. Eli markkinoinnista tulisi selkeästi ilmetä kuka on myyjä.

Lopuksi toisen tavaramerkkiä voi käyttää myös vertailevassa mainonnassa. Vertaileva mainonta ei saa kuitenkaan olla harhaanjohtavaa tai kilpailijaa halventavaa. Kiellettyä on esimerkiksi väittää kilpailijan tuotetta huonoksi. Niin tässäkin käyttötarkoituksessa kuin kaikissa edellä selostetuissa tapauksissa toisen tavaramerkkiä on käytettävä hyvän liiketavan mukaisesti.

Marko Silen
johtaja
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Suomi tarvitsee metropolipolitiikkaa – MetropoliAreenalla fokuksessa on Helsingin seudun menestys

Helsingin seudun maapinta-ala on vain reilun prosentin koko Suomesta, mutta täällä...

Lausunto: Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ulkomaalaislain 5 luvun ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta lausuntoa. Helsingin...

Viikon kysymys: EU-tavaramerkin hyödyt ja hakeminen

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.