Enterprise Europe Network, lakimies Maija Kärkäs artikkeli: Tuotteita koskeva sääntely EU:ssa.

Viikon kysymys: EU-tavaramerkin hyödyt ja hakeminen

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kysymys

Mitä hyötyä EU-tavaramerkistä voi olla ja miten sitä haetaan? 

Vastaus

Tavaramerkillä voi suojata paitsi tavaroiden, myös palveluiden erilaisia tunnuksia kuten logoja, nimiä ja muita erottautumistekijöitä.

EU:ssa on kolmitasoinen suojajärjestelmä tavaramerkeille: kansallinen, Benelux-maiden ja EU-tavaramerkki (EUTM). Lisäksi on mahdollista hakea kansainvälistä tavaramerkkisuojaa ns. Madridin pöytäkirjan mukaisesti. Eri järjestelmät täydentävät toisiaan ja toimivat rinnakkain.

Parhaan rekisteröintitavan valinta riippuu yrityksen toiminnasta ja suojan tarpeen laajuudesta. Koko maailman kattavan suojan hankkiminen ei yleensä ole järkevää eikä kustannustehokasta, ja toisaalta tulee harkita tarkkaan suojaluokkien laajuutta, eli mitä kaikkia tavaroita tai palveluja haettava merkki kattaa.

EU-rekisteröinti voi olla hyvä valinta, jos suojaa halutaan useammassa EU-maassa. EU-tavaramerkki voidaan rekisteröidä vain koko EU:n alueelle. Jos jossain maassa on este rekisteröinnille, hakemuksen voi muuttaa kansallisiksi hakemuksiksi kiinnostavimmissa maissa. Rekisteröityjä EU-tavaramerkkejä voi etsiä eSearch plus -tietokannasta. 

10-vuotta kerrallaan voimassa olevaa EU-tavaramerkkiä haetaan yhdellä kielellä verkkohakemuksella Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto EUIPO:sta, ja hinta on 850€ yhdessä tavaramerkkiluokassa.  

EUIPO ei tutki haettavan EU-tavaramerkin sekoitettavuutta verrattuna aiempiin rekisteröinteihin. Näin ollen hyvinkin samankaltaiset merkit voivat saada rekisteröinnin, mistä voi olla hyötyä tai haittaa tilanteesta riippuen. Aikaisemmin rekisteröityjen tavaramerkinhaltijoiden on itse seurattava uusia rekisteröintejä ja tarvittaessa tehtävä väite hakemusta vastaan. Vaikka samankaltaisten merkkien rinnakkaiseloon voi löytyä sopuratkaisu, on suositeltavaa tehdä tarpeeksi kattava ennakkotutkimus riskien ja väiteprosessin välttämiseksi.  

Usein kannattaa turvautua IP-asiamiehen apuun yrityksen tilanteen kartoittamiseksi. Myös EU tarjoaa palveluja pk-yrityksille: 

Ideas Powered for business SME Fund

Pk-yrityksille suunnatun avustusohjelman taustalla on Euroopan komission aloite ja toteutuksesta vastaa Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO). Patentti- ja Rekisterihallitus PRH osallistuu tukiohjelman toteutukseen ja koordinoi IPR-esianalyysipalvelua Suomessa. 

Ohjelmasta voi saada tukea:  

  • tavaramerkki- ja mallioikeushakemuksiin EU:ssa, kansallisella tai alueellisella tasolla tai EU:n ulkopuolella 
  • kansallisiin patenttihakemuksiin sekä 
  • IP Scan esianalyysipalveluun, jossa kartoitetaan yhdessä asiantuntijan kanssa yrityksen IPR-oikeuksien nykytilaa ja suojaustarpeita, esimerkiksi juuri suojan alueellista laajuutta liiketoimintastrategia ja kasvusuunnitelma huomioiden. Palvelua tarjoavat suomalaiset auktorisoidut asiantuntijat, ja palvelun kesto on noin 1,5 työpäivää.  

Tukea haetaan rekisteröitymällä ja täyttämällä EUIPO:n hakemuslomake. Hakemuksen hyväksymisestä ja myönnetyistä arvoseteleistä tulee ilmoitus, jonka jälkeen palvelu tulee lähtökohtaisesti käyttää neljän kuukauden aikana. Maksuista korvattava osuus vaihtelee tuen kohteen mukaan (50-90%), ja yritys voi saada tukea vuoden aikana yhteensä 2250€.  

Nykyisen ohjelman mukaista tukea voi hakea 10.1.2022 alkaen 16.12.2022 asti. Ohjelma jatkuu vuoteen 2024 saakka, ja palvelun kattavuutta suunnitellaan laajennettavan erityisesti patentteihin liittyen.  

Ensimmäinen SME Fund -rahasto käynnistyi vuonna 2021, ja tukea annettiin kaikissa 27 jäsenmaassa yhteensä 12 989 yritykselle. Lisätietoja PRH:n ja EUIPO:n sivuilta. 

IP Helpdeskit 

Euroopan komission tarjoamista IP Helpdeskeistä saa maksuttomasti tietoa ja käytännön neuvoja pk-yritysten ja EU-rahoitusta saavien tai hakevien tahojen IP-kysymyksiin: 

IP Helpdeskejä on Euroopan lisäksi Intiassa, Kiinassa, Etelä-Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa, ja uusin Helpdesk on avattu Afrikkaan. Ne toimivat samalla konseptilla ja palveluvalikoimalla.  

IP Helpdeskit löytyvät kootusti komission sivuilta.  Toimin European IP Helpdeskin yhteyshenkilönä Suomessa, ja kysymyksiä voi osoittaa myös minulle osoitteeseen maija.karkas@chamber.fi. Palvelu on luottamuksellinen. 


Maija Kärkäs
päällikkö
Enterprise Europe Network / Helsingin seudun kauppakamari


Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?


Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Viikon kysymys: erityisasiantuntijan oleskelulupa

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: lähdevero ulkomaiselle yritykselle maksetusta työkorvauksesta

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: sairauspoissaolo ja koeaika

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.