Reetta Riihimäki

Viikon kysymys: määräaikaisen työsopimuksen jatkaminen

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kysymys

Työntekijä A on palkattu määräaikaisella työsopimuksella toisen työntekijän sijaiseksi. Määräaikaisen työsopimuksen päättymispäiväksi on kirjattu 31.1.2023. Nyt poissaoleva työntekijä on ilmoittanut poissaolonsa jatkumisesta vielä vuoden 2023 loppuun saakka. Täytyykö työnantajan tarjota sijaiselle uutta määräaikaista työsopimusta?

Vastaus

Jos määräaikaisen työsopimuksen tekemiselle on ollut laillinen peruste, kuten sijaisuus, niin määräaikainen työsopimus päättyy sopimuksessa sovittuna ajankohtana eli 31.1.2023. Määräaikaisella työntekijällä ei ole etuoikeutta jatkaa tehtävässä määräaikaisuuden päättymisen jälkeen, vaikka työnantajalla olisi edelleen tarve työntekijälle. Työnantajan on ensin selvitettävä, tulisiko työtä tarjota esimerkiksi lomautetuille tai osa-aikaisille työntekijöille.

Vasta mahdolliset työntarjoamisvelvoitteet täytettyään työnantaja voi harkita, tarjoaako se A:lle uutta määräaikaista työsopimusta vai ei. Työnantaja voi myös päätyä palkkaamaan toisen ulkopuolisen työntekijän A:n sijaan.

Syrjivin perustein A:n työsopimusta ei kuitenkaan saa jättää uusimatta. Syrjivää olisi esimerkiksi jättää tarjoamatta uutta määräaikaisuutta sen vuoksi, että A on ilmoittanut jäävänsä itse perhevapaalle, jos ilman tietoa perhevapaasta A:lle olisi tarjottu jatkoa.

Lisäksi on vielä hyvä huomioida, miten määräaikaisuuden kesto on työsopimukseen kirjattu. Sijaisen työsopimus voidaan sitoa tarkkaan kalenterijaksoon kuten tässä esimerkissä, jolloin se päättyy, vaikka sijaistettavan työntekijän poissaolo jatkuisi.

Toinen vaihtoehto on sopia määräaikaisuuden kesto sijaistettavan työntekijän poissaolon ajaksi ja ilmoittaa vain arvioitu kesto, jolloin myös sijaisen työsopimus jatkuu, mikäli sijaistettava työntekijä jatkaa poissaoloaan pidempään.


Reetta Riihimäki
Lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Viikon kysymys: erityisasiantuntijan oleskelulupa

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: lähdevero ulkomaiselle yritykselle maksetusta työkorvauksesta

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: keksintöjen suojaaminen Euroopassa

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.