Marko Silen on Helsingin seudun kauppakamarin johtaja, neuvontapalvelut

Viikon kysymys: myyntitilin turvallisesta järjestelystä

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Onko myyntitili turvallinen järjestely?

Vastaus:

Myyntitili on sopimusjärjestely, jossa myyntitilinsaaja pitää toisen omistamia tavaroita esillä myyntitarkoituksessa liikkeessään (tai muussa paikassa). Siitä ei ole omaa lainsäädäntöä olemassa. Myyntitilinsaaja toimii tavaroiden omistajan lukuun siten, ettei hän itse tule missään vaiheessa tavaroiden omistajaksi. Omistusoikeus siirtyy myyntitilikaupassa tilinantajalta tavaran ostajalle ja myyntilinpitäjä jää kaupan ulkopuolelle. Siten tavarat eivät lähtökohtaisesti kuulu myyntitilinpitäjän konkurssipesään.

Myyntitilijärjestelyä käytettäessä on huomioitava, että sen käyttöön liittyy myös epävarmuuselementtejä. Koska myyntitilimenettelystä ei ole olemassa erityistä lainsäädäntöä, ollaan käytännön toiminnassa pitkälti oikeuskäytännön varassa.

Oikeustapausten perusteella myyntilisopimusta tehdessä on syytä huomioida esimerkiksi seuraavat asiat:

  • Sopimus kannattaa tehdä kirjallisesti

  • Sopimuksessa on mainittava selvästi, että myymättömien tuotteiden omistusoikeus kuuluu tavarantoimittajalle (ei myyntitilinsaajalle), kunnes ne on täysin maksettu

  • Tuotteet tulee yksilöidä niin, etteivät ne sekaannu jälleenmyyjän muihin tuotteisiin. Ne olisi syytä säilyttää erillisessä, nimetyssä varastossa tai tilassa

  • Laskutuksesta ja varastoinventoinnista on tehtävä selvät menettelyt. Myyjälle voidaan antaa kirjanpidontarkastamisoikeus

  • Tavaroiden vakuuttamisesta on sovittava

  • Tavaran palautusoikeus tärkeä sen osoittamiseksi että kyseessä on myyntitilijärjestely. Palautusoikeutta olisi myös konkreettisesti käytettävä.

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Viikon kysymys: vienti-ilmoituksen antaminen

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: erityisasiantuntijan oleskelulupa

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: lähdevero ulkomaiselle yritykselle maksetusta työkorvauksesta

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.