Ennakointikamari


Osaavan työvoiman saatavuus on varmistettava nyt!

Helsingin seudun elinkeinoelämän ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteena on turvata osaavan työvoiman saatavuus.

Mistä Ennakointikamarissa on kyse?

Ennakointikamari on kehittynyt vakiintuneeksi yhteistyömuodoksi, joka tuo elinkeinoelämän ja koulutuksen järjestäjät yhteiseen pöytään, edistää ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuutta, parantaa koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia kehittää opetussisältöjä ja lisätä alakohtaista yhteistyötä.

Ennakointikamari täydentää Uudenmaan liiton maakunnallista ennakointia ja nelivuosittaisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) valmistelua. Lisäksi Ennakointikamari tuottaa laadullista tietoa vuoden 2013 alussa toimintansa aloittaneelle PKS Ennakoinnille.

Ennakointikamari on Helsingin seudun kauppakamarin, Uudenmaan liiton sekä Uudellamaalla toimivien ammatillisen koulutuksen järjestäjien ennakointiyhteistyötä. Toiminnassa mukana olevat ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat: Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia (Espoon ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen kunta), Ami-säätiö, Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy, Helmi Liiketalousopisto, Helsinki Business College, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä Luksia, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, AEL, Haaga-Yhtymä, Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö ja Helsingin diakonissasäätiö.

Miten Ennakointikamari toimii?

Ennakointikamari on foorumi, jossa osallistujien välistä tiedonvaihtoa tuetaan avoimella keskustelulla joka liittyy eri toimialoilla ja työpaikoilla tarvittavaan ammatilliseen osaamiseen.

Ennakointikamari tarkastelee asioita yleensä toimialakohtaisesti osallistujajoukon koostuessa kulloinkin käsiteltävän toimialan yritysedustajista, alan oppilaitosten edustajista ja muista toimialaa lähellä olevista tahoista. Ennakointikamarin keskeiset työkalut ovat verkostoitumisen lisäksi tilaisuudet (3-4/vuosi), yritysten osaamistarveselvitykset sekä yritys-ja oppilaitosvetoiset työryhmät.

Tutustu Ennakointikamariin