Toimitusjohtaja Kari Jääskeläinen HELBUS.

MBA-tutkinnon suorittamiseen on monia hyviä syitä! 

MBA-tutkinto suoritetaan tyypillisesti siksi, että henkilö tarvitsee nykyisessä tai tulevassa työssään lisää johtamisen ja liiketoiminnan osaamista. Toinen yleinen syy on halu edistää omaa urakehitystään.

MBA auttaakin molempiin tavoitteisiin erittäin hyvin. Helsingin seudun kauppakamarin kokonaan omistamassa HELBUS Helsinki School of Businessissa tarjottavassa MBA:ssa käydään läpi kauppatieteiden kaikki keskeiset osa-alueet nimenomaan yrityksen strategisen johtamisen näkökulmasta. Opintoihin kuuluvat muun muassa johtaminen, henkilöstöhallinto, organisaatiokäyttäytyminen, markkinointi, rahoitus, laskentatoimi, yrittäjyys, neuvottelutaito ja tuotantotalous.

Ohjelmasta valmistuvat saavat englantilaisen yliopiston University of Northamptonin virallisen maisterin tutkinnon (Master of Business Administration MBA).  

MBA:n suorittaminen auttaa myös urakehitykseen. Esimerkiksi suorahakukonsultit käyttävät sanaa MBA hakuterminä etsiessään LinkedInistä kandidaatteja avoimiin työtehtäviin.  

Myös työnantajan kannattaa investoida työntekijöiden MBA-koulutukseen! 

Työnantaja voi tukea MBA-opintoja periaatteessa kahdella tapaa. Se voi maksaa osan lukukausimaksuista ja/tai se voi sallia työajan käyttämisen opintoihin. Molempiin on hyviä perusteita. 

Perinteisesti MBA-tutkintoa on käytetty henkilön sitouttamiseen niin, että työnantaja maksaa osan kustannuksista ja jos työntekijä sitten lähtee tietyn ajan kuluessa, tämä maksaa osan tuesta takaisin yritykselle.  

Sitouttamistakin suurempi merkitys on kuitenkin henkilön johtamis- ja liiketoimintaosaamisen kasvulla. Jos MBA:n suorittaja vastaa esimerkiksi miljoonan euron liikevaihdosta tai budjetista, hänen ei tarvitse parantaa suoritustaan kuin yhdellä prosentilla, jotta tutkinnon koko hinta tulee tienattua takaisin jo opintojen aikana. 

MBA-tutkintoon voi hakea muun muassa henkilö, jolla on alempi korkeakoulututkinto ja joka käyttää työssään ainakin ajoittain englantia. Jos aiempia korkeakouluopintoja ei ole, voit silti tulla valituksi, jos sinulla on esimies- tai muuta johtamiskokemusta vähintään 5 vuoden ajalta. 

Katso lisätietoja MBA-tutkinnosta täältä


Kari Jääskeläinen
toimitusjohtaja
HELBUS 


MBA-infotilaisuus 24.10.2022

Tervetuloa Kauppakamarin ja Helsinki School of Business -kauppakorkeakoulun MBA-ohjelman infotilaisuuteen!

Tilaisuudessa saat esittelyn Helsinki School of Business -kauppakorkeakoulun järjestämään MBA-ohjelmaan. Tapahtumassa kuulet koulun rehtorin Kari Jääskeläisen sekä MBA-tutkinnon suorittaneen alumnin esitykset sekä pääset esittämään kysymyksiä esiintyjille.

Tilaisuus on maksuton.

Lue lisää MBA-infotilaisuudesta 24.10.2022 ja ilmoittaudu mukaan!


Lue myös

Lausunto: luonnos hallituksen esitykseksi toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista

Hallituksen esitys perustuu Marinin hallituksen koulutuspoliittisen selonteon toimenpide-ehdotuksiin, joita on työstetty...

Työpaikkoja on, mutta mistä tekijöitä?

Samaan aikaan kun avointen työpaikkojen määrä on kasvanut, sama on tapahtunut työttömien työnhakijoiden määrälle: se on Keski-Uudellamaalla...

Yritykset tuovat näkökulmia koulutuksen sisältöihin

Ammatillisesta lisäkoulutuksesta saa enemmän irti, kun yritykset ovat mukana jo sisältöjen suunnittelussa. STEP-koulutus toivoo kumppaneiksi lisää myös pienempiä yrityksiä.