Artikkelikuva

Kauppakamari myöntää stipendin korkeatasoisiin MBA-opintoihin – Hae nyt!

Haluatko viedä osaamisesi uudelle tasolle? Kauppakamari myöntää yhden stipendin HELBUSin tammikuussa alkaviin, kansainvälisesti arvostettuihin MBA-opintoihin. Hakuaika stipendille on 2. — 31.10.2023. Read for further information about the scholarship and the MBA-programme below!

Kauppakamari ja HELBUS Helsinki School of Business etsivät ammattilaista, joka haluaa viedä osaamisensa uudelle tasolle ja opiskella kansainvälisessä ympäristössä. Kauppakamari myöntää HELBUSissa suoritettaviin, tammikuussa 2024 käynnistyviin MBA-opintoihin yhdelle hakijalle täyden stipendin, joka kattaa koko ohjelman lukukausimaksut ja materiaalin. Stipendin arvo on 23 500 euroa. 

HELBUS on yksityinen kauppakorkeakoulu, jonka Master of Business Administration (MBA) -ohjelma on kansainvälisesti arvostettu, virallinen brittiläinen kauppatieteiden maisterin tutkinto. Englanninkielinen kansainvälinen ohjelma tarjoaa oppia mm. johtamisessa, markkinoinnissa, laskentatoimessa ja neuvottelutaidossa sekä luo erinomaista pohjaa uralle liiketoiminnan johtotehtävissä tai menestyvänä yrittäjänä.  

Kuka voi hakea stipendiä? 

Stipendin hakijan on täytettävä MBA-koulutusohjelman yleiset hakukriteerit. Stipendin valintakriteereissä edellytetään lisäksi seuraavia asioita: 

  • opiskelija on motivoitunut MBA-ohjelman suorittamiseen HELBUS-kauppakorkeakoulussa   
  • opiskelija on kiinnostunut kansainvälisyydestä
  • opiskelijan tulee olla valmis aloittamaan opinnot tammikuussa 2024 tai olla aloittanut opinnot syyskuussa 2023

Stipendi myönnetään koko opiskeluajalle opiskelijan lukukausimaksuihin. Stipendiä ei myönnetä yritykselle, mutta stipendi voidaan myöntää opiskelijan henkilökohtaisiin maksuosuuteen, vaikka työnantaja rahoittaisi opinnot osittain. 

Miten stipendiä haetaan? 

Hakemuksia toivotaan monipuolisesti erilaisilla työhistorioilla ja taustoilla. Hakijoiden aikaisempi työkokemus ja suoritetut opinnot otetaan huomioon valinnassa. Stipendiä haetaan täyttämällä MBA-hakemus sekä stipendin hakulomake. Lomakkeet tulee täyttää huolellisesti ja lähettää viimeistään 31.10.2023.  

Kuinka stipendin saaja valitaan?

Hakijoiden joukosta valitaan kolme henkilöä marraskuussa 2023 järjestettäviin haastatteluihin. Stipendin saajan valitsee Helsingin seudun kauppakamarin kokoama asiantuntijaraati. 


Chamber of Commerce awarding a scholarship for MBA studies – Apply now!

The Chamber of Commerce and HELBUS Helsinki School of Business are looking for a professional who is eager to take their skills to the next level and study in an international environment. The Chamber of Commerce will award a full scholarship to one applicant for the MBA studies at HELBUS, starting in January 2024, covering tuition fees and materials for the entire programme. The value of the scholarship is €23 500.

HELBUS is a private business school whose Master of Business Administration (MBA) programme is an internationally recognised Master of Business Administration degree from the UK. The international programme, taught in English, offers learning in areas such as management, marketing, accounting and negotiation skills, and provides an excellent basis for a career in business management or as a successful entrepreneur.

Who can apply?

Applicants for the scholarship must meet the general application criteria for the MBA programme. The selection criteria for the scholarship also require the following:

  • the applicant is motivated to complete the MBA programme at HELBUS School of Business 
  • the applicant has an interest in international relations
  • the applicant must be ready to start their studies in January 2024 or may have started studies in September 2023

The scholarship will be awarded for the full duration of the student’s studies and the related tuition fees. The scholarship cannot be awarded to a company but may be awarded to an applicant who is making a personal contribution to their fees, even if the employer intends to partially fund their studies.

How to apply for a scholarship?

We welcome applicants from a wide range of backgrounds and fields of professional experience. Applicants’ previous work experience and studies will be taken into account in the selection process. To apply for a scholarship, please complete the MBA application and the scholarship application form. The forms must be completed carefully and sent by 31.10.2023 at the latest.

How will the scholarship recipient be selected?

Three applicants will be selected for interviews in November 2023. The scholarship recipient will be selected by a panel of experts from the Helsinki Region Chamber of Commerce.

For further information – Lisätietoja antaa:

Kari Jääskeläinen
toimitusjohtaja / CEO
HELBUS
kari.jaaskelainen@helbus.fi

Antti-Pekka Hulkko
palveluliiketoiminnan johtaja / Business Director
Helsingin seudun kauppakamari
antti-pekka.hulkko@helsinki.chamber.fi

More information about the MBA-programme: Overview | Helbus

Lue myös

Työnantaja, hae avainhenkilöllesi stipendiä Hyväksytty Advisory Board -koulutukseen 

Hyväksytty Advisory Board (HAB)-valmennus pätevöittää osallistujat Advisory Board -osaajiksi ja antaa organisaatiolle mahdollisuuden...

MBA-stipendin saaja valittu

Helsingin seudun kauppakamari ja HELBUS Helsinki School of Business ovat myöntäneet stipendin MBA-opintoihin Monica Javanaiselle. Opinnot HELBUSISSA alkoivat 24.1.2024

Hae Kauppakamarin stipendiä MBA-opintoihin nyt – Haku päättyy 31.10.2023

Kauppakamari ja HELBUS Helsinki School of Business etsivät ammattilaista, joka haluaa viedä osaamisensa uudelle tasolle...