Teija Kerbs on kirjanpidon asiantuntijana Helsingin seudun kauppakamarissa.

Toiminimen lopettaminen

Toiminta loppuu kun elinkeinonharjoittaminen lopetetaan ja koko varallisuus myydään tai otetaan yksitysikäyttöön. Jotta liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoimintaa pidetään loppuneena, ei jäljellä saa olla lainkaan varallisuutta tai velkoja.

Kirjanpito ja yksityisotto

Varat tulee realisoida ja myös velat maksaa mahdollisuuksien mukaan pois.Taseessa jäljellä oleva omaisuus arvostetaan poistamattomaan hankintamenoonsa tai sitä alempaan todennäköiseen luovoutushintaansa. Esimerkiksi auto otettaessa yksityiskäyttöön tulisi ottaa arvio vastaavan auton hinnasta esimerkiksi netin myytävien autojen palstalta tai pyytää arvio autoliikkeestä. Jäljellä olevat varat / velat tulee siirtää yksityistilille.

Ilmoitusvelvollisuus verotuksessa yksityisotosta

Elinkeinonharjoittajien veroilmoituksessa on ilmoitettava kalenterivuosittain jaoteltuna yrittäjän rahana tehdyt yksityisotot ja -sijoitukset sekä muut yksityisotot ja -sijoitukset. Lisäksi on annettava selvitys muun omaisuuden yksityissijoitusten ja -ottojen laadusta.

Yksityisotot arvonlisäverotuksessa

Arvonlisäverotuksessa yksityisotot käsitellään tavaran tai palvelun omaan käyttöön ottamista koskevien säännösten AVL 21 § ja AVL 22 § mukaisesti.

Oman käyttöön otettu hyödyke arvostetaan arvonlisäverotuksessa AVL 74 §:n tai AVL 75 §:n mukaisesti ostohintaan tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Itse valmistettu tavara tai suoritettu palvelu arvostetaan aiheutuneiden välittömien ja välillisten kustannusten mukaan.

Tavaran tai palvelun omaan käyttöön ottamisesta ei suoriteta veroa, kun elinkeinonharjoittaja ottaa vähäisessä määrin (840€ vuodessa) tavaroita tai palveluja omaan tai perheensä yksityiseen kulutukseen.( AVL 22a§)

Annettavat ilmoitukset yritystoiminnasta

Lopettamisilmoitus

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän kautta (YTJ) annetaan sekä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kaupparekisteriin että Verohallinnolle tehtäväviin arvonlisävero-, ennakonperintä- että työnantajarekisteriin tehtävät muutokset. Tämä kaikki hoituu täyttämällä lomakkeen Y6.

Arvonlisävero ja muut oma-aloitteiset verot

Veroilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista ja muista oma-aloitteisista veroista täytyy antaa jokaiselta verokaudelta rekisteröintien päättymiseen saakka, vaikka varsinaista toimintaa ei olisikaan enää ollut.

Vuosi-ilmoitus

Maksetuista palkoista sekä suorituksista tulee antaa maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Veroilmoitus

Elinkeinotoiminnan veroilmoitus toiminnan päättymisvuodelta on annettava viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun alussa riippumatta siitä, milloin tilikausi on tosiasiassa päättynyt. Ilmoita veroilmoituksella myös toiminnan päättyminen.

Ennakkoverolippu

Kun toiminta loppuu, tarkista ennakkoveron määrä. Ilmoita tarvittaessa uudet tiedot Verohallintoon, jotta et maksa ennakkoveroa liikaa tai liian vähän. Jos olet harjoittanut elinkeinotoimintaa yhdessä puolisosi kanssa, molempien puolisoiden täytyy hakea ennakkoveron muutosta.

Materiaalin säilytysaika

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan on säilytettävä myös viimeisen tilikauden kirjnapitokirjat, tililuettelo ja tilinpäätös vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Tilikauden toisteet, viranomaisilmotukset sekä pöytäkirjat on säilytettävä vähintään 6 vuotta tilikauden kalenterivuoden päättymisestä.

Teija Kerbs
kirjanpidon asiantuntija

Perustajaurakointi tilinpäätöksessä

Lue myös

Viikon kysymys: aputoiminimen kirjanpito

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: toimintamuodon muutos

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Sivuliike Suomessa, mikä on sivuliike?

Sivuliikkeen toiminimen tulee sisältää ulkomaisen elinkeinonharjoittajan toiminimi lisäyksin, joka osoittaa, että kyse on sivuliikkeestä esimerkiksi liittämällä nimen...