Juristi Kati Mattinen Helsingin seudun kauppakamari.

Työnantajan velvollisuus tarjota työtä osa-aikatyöntekijälle

Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä, sen on lähtökohtaisesti tarjottava palveluksessaan oleville osa-aikatyöntekijöille lisätyötä ennen uuden työntekijän palkkaamista.

Lisätyötä tulee tarjota osa-aikatyöntekijälle, joka soveltuisi kyseiseen työhön muun muassa kokemuksensa ja ominaisuuksiensa perusteella. Työnantajalla on myös kohtuullinen koulutusvelvollisuus.

Lomautetut ja tuotannolliseen ja taloudelliseen syyhyn perustuvan irtisanomisuhan alla olevat työntekijät ovat etusijalla osa-aikatyöntekijöihin nähden, mutta osa-aikatyöntekijät menevät puolestaan takaisinottovelvollisuuden piirissä olevien, tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanottujen entisten työntekijöiden edelle. Koska määräaikaisessa työsuhteessa olevalla työntekijällä ei ole erityistä oikeutta uuteen tarjolla olevaan työhön, työnantaja ei voi uusia määräaikaista työsuhdetta tarjoamatta työtä ensin osa-aikatyöntekijälleen. Työnantajalla on kuitenkin oikeus tehdä opiskelijan kanssa oppisopimus, vaikka sillä olisikin osa-aikatyöntekijöitä, joilla muuten olisi oikeus lisätyöhön.

Osa-aikatyöntekijän ei tarvitse erityisesti ilmoittaa haluavansa mahdollista lisätyötä, mutta jos työntekijä tekee omasta aloitteesta osa-aikatyötä esim. osittaisen hoitovapaan tai osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteella tai on muuten ilmoittanut työnantajalle, että hän ei halua lisätä työaikaansa, lisätyötä ei yleensä tarvitse tarjota. Työntekijä voi kuitenkin milloin vain ilmoittaa halustaan tehdä lisätyötä.

Lisätyötä voidaan tarjota esimerkiksi siten, että osa-aikatyöntekijälle tarjotaan kokoaikatyötä ja tämän osa-aikatyöhön otetaan toinen työntekijä tai siten, että tarjolla oleva työ jaetaan useamman osa-aikatyöntekijän kesken.

Työnantaja saa harkita, mikä on tarkoituksenmukaista. On myös mahdollista, että ajallisten tai sijaintiin liittyvien rajoitusten takia työtä ei voida kohtuullisten työjärjestelyjen avullakaan tosiasiassa teettää osa-aikatyöntekijällä. Määräaikaiselle osa-aikatyöntekijälle tulee tarjota lisätyötä määräaikaisen työsuhteen keston ajan. Myös tarvittaessa töihin kutsuttavat työntekijät ovat osa-aikatyöntekijöitä, joille soveltuvaa lisätyötä tulee tarjota. Jos kuitenkin työntekijän kanssa tehdään perustellusta syystä jokaisesta työkeikasta erillinen määräaikainen työsopimus, ei työsuhde työsopimusten välisenä aikana ole voimassa, eikä lisätyön tarjoamisvelvollisuutta silloin ole.

Laissa ei ole säännöksiä siitä, missä järjestyksessä osa-aikatyöntekijöille tulee lisätyötä tarjota, mutta työnantajan tulee muistaa työntekijöiden tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Jos työntekijä katsoo, että työantaja on rikkonut lisätyön tarjoamisvelvollisuuttaan, hänen on osoitettava ja yksilöitävä, että työnantajalla olisi ollut sellaista työtä, jota olisi pitänyt tarjota hänelle. Tämän jälkeen työnantajan on osoitettava, että lisätyötä ei olisi voitu hänelle tarjota tai että työtä on esimerkiksi tarjottu toiselle osa-aikatyöntekijälle, eikä sen jakaminen usealle ole ollut perusteltua. Työnantajan kannattaa näytön vuoksi huolehtia, että työntekijän kieltäytyminen tarjotusta lisätyöstä tapahtuu kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse.

Jos työnantajan todetaan rikkoneen tarjoamisvelvollisuuttaan, työntekijällä on oikeus vahingonkorvaukseen.


Kati Mattinen
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Suomi tarvitsee metropolipolitiikkaa – MetropoliAreenalla fokuksessa on Helsingin seudun menestys

Helsingin seudun maapinta-ala on vain reilun prosentin koko Suomesta, mutta täällä...

Myyntijohdon vastuu kasvaa – käytännön vinkkejä modernin myynnin johtamiseen

Olin puhumassa aiheesta vuoden 2023 Nordic Sales Enablement –tapahtumassa, jossa paikalla oli isojen suomalaisten yritysten...

Neuvontapalvelut: Osasairauspäiväraha – ja vuodenvaihteen lakimuutokset

Osa-aikaisen työn aloittaminen heti työkyvyttömyyden toteamisen jälkeen on mahdollista vain, jos työnantaja ja työntekijä ovat...