Helsingin seudun kauppakamarin kuntavaaliteesit

Helsingin seudun kauppakamarin kuntavaaliteesit

Helsingin seudun kauppakamari korostaa kuntavaaliteeseissään yritysten merkitystä kilpailukyvylle ja kasvulle. Yritysmyönteinen asenneilmapiiri lisää hyvinvointia kuntiin. 

Osaava työvoima
 • Panostus varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen
 • Ikäluokkien pieneneminen edellyttää rakenteellisia uudistuksia 
 • Kansainvälisten osaajien ja opiskelijoiden houkuttelu
 • Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa
Kauppakamarilehdessä kuntavaalit
 • Jututamme mm. Helsingin suurimpien puolueiden edustajia elinkeinoelämälle tärkeistä asioista.
 • Kokosimme myös yritysten terveisiä tuleville kunnan- ja kaupunginvaltuustoille.
Lue kauppakamarilehti
Kaavoitus ja lupapalvelut
 • Yksityiskohtaisia kaava- ja rakennusmääräyksiä on purettava
 • Rakennuskelpoista tonttimaata vapaarahoitteiseen tuotantoon
 • Lupaprosesseja nopeutettava
Liikenne
 • Tieinfra kuntoon
 • Työmatkaliikenne sujuvaksi                                                                                                                                     
Kärkiteemat Helsingin seudulla
 • Helsingin keskustan vetovoima syntyy monipuolisesta yritys- ja palvelurakenteesta
 • Työ- ja koulutusperäinen maahanmuutto on kasvun lähde: International House Helsinki -palvelu koko seutua palvelevaksi asettautumista ja rekrytointia vauhdittavaksi Talent Hubiksi
 • Joustavilla kiinteistöjen käyttötarkoitusmuutoksilla vauhtia modernin kaupunkitilan hyödyntämiseen​
 • Lähijunaliikenteen varikot, liityntäpysäköinti ja raskaan liikenteen taukopaikat hyödyttävät koko seudun kasvua
 • Työllisyyden kuntakokeilussa ja TE-palveluissa varmistettava sujuvat palvelut yrityksille ja työnhakijoille yli hallintorajojen
Muita yrityksiä koskevia teemoja
 • Ruuhkamaksulainsäädännön eteneminen
 • Riittävä asuntotuotanto turvattava pääkaupunkiseudulla

 

 

 

 

 

Uudenmaan seudullisten ja kuntarajat ylittävien painotusten lisäksi Espoon ja Vantaan aluejohtokunnissa sekä kauppakamariyksiköissä Itä-Uudellamaalla, Keski-Uudellamaalla ja Luoteis-Uudellamaalla käydään läpi oman alueen elinkeinoelämälle tärkeitä vaikuttamisen kohteita, joita on tarvetta viedä eteenpäin paikallisesti sekä ennen vaaleja että vaalien jälkeen.

Kauppakamarin uutisissa kuntavaaleista

Kauppakamarien yhteiset kuntavaaliteesit:
Ratkaisuja kunnille – jotta kasvu ja hyvinvointi turvataan

Kauppakamarien kuntavaaliteeseissä painotetaan yritysten ja kuntien yhteistyötä kasvun rakentamisessa, osaavan työvoiman saatavuutta, sujuvaa työmatkaliikennettä ja joustavaa kaavoitusta.

Kaikissa Suomen kunnissa tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja uudenlaista yhteistyötä, joilla vastataan esimerkiksi poliittisessa prosessissa vielä olevan sote-uudistuksen kuntien verotulojen pienenemiseen ja väestön ikääntymiseen. 

Lisätietoja

Lahtinen Markku johtaja 050 571 3564
Vataja Riikka johtava asiantuntija 040 536 0954

Osaaminen ja työelämä,
Kauppakamariyksikkö Keski-Uusimaa

Pasuri Tiina johtava asiantuntija 050 62 905

Kaavoitus ja rakentaminen, liikenne

Äikäs Saija johtaja 050 492 5854

Espoon toimisto
Johtajuuden Naiskamari