Helsingin seudun kauppakamari onnittelee uusia valtuutettuja.

Onnea, Helsingin seudun uudet kuntapäättäjät

Helsingin seudulla on paljon keskeisiä teemoja, joihin kuntapäättäjien tulee löytää yhteistyössä ratkaisuja. Kauppakamari korostaa vastuullista, yritysmyönteistä asennetta kunnallisessa päätöksenteossa.

Kuntavaalien 2021 äänestysaktiivisuus jäi historiallisen alhaiseksi. Äänioikeuttaan käytti vain 55,1 %. Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa suurimmaksi puolueeksi nousi kokoomus.

Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen painottaa, että kuntapäättäjät vaikuttavat kansalaisten peruspalveluista huolehtimisen lisäksi moniin yrityksiä koskettaviin asioihin, kuten työllisyyteen, kansainväliseen vetovoimaan, investointeihin kannustavaan maankäyttöön ja vihreään talouteen.

– Uusilla valtuustoilla on edessään monia keskeisiä seudullisia päätöksiä, kuten Helsingin keskustan kehittäminen elinkeinorakenteeltaan seudun kasvua tukevaksi monipuoliseksi ja työpaikka- ja asumisympäristöksi.

Lisäksi käytännössä lähes kaikki henkilöliikenteeseen ja logistiikkaan liittyvät ratkaisut koskettavat koko Helsingin seutua, joten kuntien yhteistyö on entistäkin tärkeämpää koko alueen elinvoiman varmistamisessa, Lahtinen sanoo.

Hänen mukaansa yritysmyönteinen asenneilmapiiri on tärkeää päivittäisessä kunnallisessa päätöksenteossa. – Hyvinvoivat yritykset tekevät hyvinvointia kuntiin. Uudet työpaikat syntyvät yrityksiin, joissa seudun työpaikoista on jo nyt neljä viidesosaa. Helsingin seudun kannalta on tärkeää, että valtuutetut tekevät päätöksiä uusien työpaikkojen luomisesta, verotulojen synnyttämisestä ja kestävän kasvun luomisesta, Lahtinen korostaa.

Yritysten tulevaisuuden työvoimatarvetta ei ratkaista kotimaisten osaajien voimin vaan yritykset tarvitsevat kansainvälisiä osaajia. Pääkaupunkiseudulla asuu yli puolet Suomen vieraskielisistä, joiden varaan alueen väestönkasvu tulevaisuudessa perustuu.

– Työperäistä maahanmuuttoa täytyy lisätä ja samalla on saatava Helsingin seudulla jo olevien vieraskielisten työllisyysaste nykyistä korkeammalle tasolle. Kunnilla on mahdollisuus huolehtia siitä, että työntekijöiden ja yritysten asettautumiseen, koulutukseen ja varhaiskasvatukseen liittyvät palvelut pärjäävät kansainvälisessä vertailussa Helsingin seudun kanssa kilpailevien metropolialueiden kanssa. Uusien työmahdollisuuksien luomiseen tarvitaan nykyistä parempaa yhteistyötä yritysten, kuntien työllisyystoimien, TE-hallinnon, ammattioppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa yli kuntarajojen, Lahtinen linjaa.


Kauppakamari toivottaa onnea uusille valtuustoille!Lue myös

Toimitusjohtajalta: Helsingin seudun erityistarpeet ansaitsevat huomion hallitusohjelmassa

Helsingin seudulla sekä mahdollisuudet että monet haasteet ovat moninkertaiset. Helsingin seudun...

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.