Artikkelikuva

Vastuullisesti hoidettu kuntatalous on tärkeä myös yrityksille

Kestävällä kuntataloudella on myönteisiä suoria ja välillisiä vaikutuksia elinkeinoelämään. Luoteis-Uudenmaan yritykset painottavat kasvusta ja elinvoimasta huolehtimista. Alueelle tärkeiden liikennehankkeiden edistäminen vaatii kuntien hyvää yhteistyötä.

Terveellä pohjalla oleva talous mahdollistaa yrityksille hyvän toimintaympäristön työllistää ja kuntalaisille toimivat palvelut. Tulevilla luottamushenkilöillä on edessä vaikeita päätöksiä, kun kuntatalouden rakenteelliset ongelmat vaativat korjaamista. Todennäköisesti toteutuva sote-uudistus siirtää kuntien resursseista noin puolet uusien hyvinvointialueiden käytettäviksi, mikä edellyttää kuntien toiminnan ja hallinnollisten rakenteiden uudistamista.

Tulevaisuuden kunnan ydintehtävä tulee olla kasvun ja elinvoiman edellytyksistä huolehtiminen.

– Jos kunnat elävät yli varojensa ja velkaantuvat, lisääntyy tarve elinvoimaa vähentäville veronkorotuksille. Kuntaverot kohdistuvat suoraan työhön ja toimeliaisuuteen. Ennemmin pitäisi saada aikaiseksi veronkevennysohjelma, joka toisi dynamiikkaa talouteen ja elinvoimaa kuntaan. Luoteis-Uudellamaalla on huolehdittava kohtuullisen kustannustason säilymisestä, jotta kykenisimme houkuttelemaan uusia asukkaita ja varmistamaan alueen kasvun tulevaisuudessa, vaatii Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikön puheenjohtaja Jari Eiro.

Riittäviä infrainvestointeja

Yrityksille on tärkeää, että kunnat huolehtivat niiden toimintaympäristöstä riittävillä infrainvestoinneilla. Hyvät liikenneyhteydet ovat yritysten sijaintipäätösten ja sujuvan toiminnan kannalta erittäin tärkeitä. Niiden kehittäminen edellyttää kunnilta hyvää keskinäistä yhteistyötä ja yhteistä näkemystä valtion kanssa.

– Liikenteen toimivuus on elinkeinoelämälle ja työntekijöille asia, mikä vaikuttaa suoraan myös kustannuksiin ja elinvoimaisuuteen. Jos heikompina aikoina päätetään elvyttää, on elvytystä hyvä tehdä infran parantamisen kautta, mikä on kestävä investointi tulevaisuuteen. Tämän seudun kiireellisin kehittämiskohde on valtatie 25, jolla on paljon raskasta liikennettä ja korkea onnettomuusriski. Seudun joukkoliikenneyhteydet kaipaavat niin ikään parantamista. Turun tunnin juna -hankkeen edetessä on huolehdittava siitä, että uusi raideyhteys mahdollistaa myös lähijunaliikenteen raideyhteyden, korostaa Eiro.

Kunnan elinvoimaisuuteen vaikuttaa sen houkuttelevuus niin yritysten kuin kuntalaistenkin näkökulmasta. Etätyön lisääntyessä asuinympäristön laadun merkitys kasvaa.

– Vihdin kunnassa Nuuksiolla ja luonnolla on valtavasti käyttämätöntä potentiaalia. Nuuksion ja luontoelämysten avulla on mahdollisuus muokata Vihdin kuntaa entistä houkuttelevammaksi ja lisätä kunnan tunnettavuutta ja imagoa. Nuuksiota tulee hyödyntää aiempaa huomattavasti enemmän myös osana matkailuelinkeinoa, toteaa Eiro.

Helsingin seudun kauppakamarin
aluejohtokunnat ja kauppakamariyksiköt

Luoteis-Uudellamaalla kauppakamari edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä aktiivisella vuorovaikutuksella alueen eri sidosryhmien kanssa.

Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö.

 

Aluejohtokunnat ja kauppakamariyksiköt

Lue myös

Haaga-Helia julkaisi Tehoa tekoälystä pk-yrityksille! -yritysoppaan

Tutkimusten mukaan isot yritykset hyötyvät tekoälyteknologioista eniten, kun taas pienet ja keskisuuret yritykset kokevat tekoälyn...

Vastuullinen liiketoiminta parantaa kannattavuutta 

Kestävä kehitys, kuten vihreä siirtymä, sosiaalisesti vastuulliset liiketoimintatavat ja kiertotalouteen perustuvat tuotteet tuovat liiketaloudellista hyötyä. Itseasiassa kestävän...

Mitä markkinamahdollisuuksia Puola, Tšekki, Slovakia ja Unkari tarjoavat suomalaisille yrityksille?

Tšekin bruttokansantuote on noin puolet ja Slovakian yksi kolmasosa Suomen bruttokansan­tuotteesta....