Liikennevaliokunta 2017

Liikennevaliokunta seuraa tiiviisti Helsingin talousalueen liikenteen suunnittelua tuoden jo suunnittelun alkuvaiheessa esille elinkeinoelämän tarpeita ja näkemyksiä. Erityisen tärkeää on saada aikaan keskeisten, liikenneasioihin vaikuttavien toimijoiden välinen yhteisymmärrys seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä sekä turvata tärkeimpien liikenneinvestointien rahoitus.

Vaikuttamisen painopisteitä ovat mm. liikenteen rahoituksen uudistaminen sekä Helsingin keskusta-alueen saavutettavuuden varmistaminen. Metropolialueen työmatka- ja asiointiliikenteen sujuvuuden parantamiseksi on tärkeää kehittää seudun poikittaisia liikenneyhteyksiä sekä liityntäpysäköintiä. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on hyvä asia, mutta samalla on huolehdittava kaikkien liikennemuotojen toimivuudesta.

Puheenjohtaja:
Kovanen, Heikki, toimitusjohtaja, Family Business Kovanen Oy

Varapuheenjohtaja:
Linnamäki, Markku, Director Real Estate Services, Stockmann Oyj Abp

Muut jäsenet:
Björklund, Magnus, toimitusjohtaja, Volvo Finland Ab
Bäckström, Juhani, toimitusjohtaja, Trafix Oy
Halonen, Antti, Mobility divisioonan hallintojohtaja, Siemens Osakeyhtiö
Heikkala, Risto, Business Process Expert, Neste Oyj
Heinonen, Minna, tulosyksikön johtaja, Destia Oy
Kaukonen, Jari, johtaja, WSP Finland Oy
Kerppola, Antti, toimitusjohtaja, HYY Yhtymä
Leppänen, Mikko, tekninen johtaja, Ramboll Finland Oy
Mäkinen, Aapo, myynti- ja kehitysjohtaja, SE Mäkinen Logistics Oy
Nurmi, Petteri, Director, Schenker Oy
Palomäki, Antti, aluejohtaja, Kesko Oyj
Pihlajamäki, Olli, Head of Logistics, Lassila & Tikanoja Oyj
Putkonen, Reetta, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö, Helsingin kaupunki
Päiviö, Tuovi, johtaja, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Salminen, Karri, hallituksen puheenjohtaja, ITS Finland ry
Vainio, Jari, Senior Advisor, UAB Guriola

Valiokunnan sihteeri:
Pasuri, Tiina, maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö, Helsingin seudun kauppakamari