Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

Liikennevaliokunta 2018

Liikennevaliokunta seuraa tiiviisti Helsingin talousalueen liikenteen suunnittelua tuoden jo suunnittelun alkuvaiheessa esille elinkeinoelämän tarpeita ja näkemyksiä. Erityisen tärkeää on saada aikaan keskeisten, liikenneasioihin vaikuttavien toimijoiden välinen yhteisymmärrys seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä sekä turvata tärkeimpien liikenneinvestointien rahoitus.

Vaikuttamisen painopisteitä ovat mm. liikenteen rahoituksen uudistaminen sekä Helsingin keskusta-alueen saavutettavuuden varmistaminen. Metropolialueen työmatka- ja asiointiliikenteen sujuvuuden parantamiseksi on tärkeää kehittää seudun poikittaisia liikenneyhteyksiä sekä liityntäpysäköintiä. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on hyvä asia, mutta samalla on huolehdittava kaikkien liikennemuotojen toimivuudesta.

Puheenjohtaja:
Linnamäki, Markku, Director Real Estate Services, Stockmann Oyj Abp

Varapuheenjohtaja:
Pihlajamäki, Olli, Head of Logistics, Lassila & Tikanoja Oyj

Muut jäsenet:
Björklund, Magnus, toimitusjohtaja, Volvo Finland Ab
Bäckström, Juhani, liiketoimintajohtaja, WSP Finland Oy
Eskola, Mika, johtaja, Ramirent Finland Oy
Halonen, Antti, Mobility divisioonan hallintojohtaja, Siemens Osakeyhtiö
Heikkala, Risto, Business Process Expert, Neste Oyj
Heikkilä, Timo, aluejohtaja, Kesko Oyj
Heinonen, Minna, tulosyksikön johtaja, Destia Oy
Jaakola, Jouni, tuotantojohtaja, Inex Partners Oy
Kerppola, Antti, toimitusjohtaja, HYY Yhtymä
Leppänen, Mikko, tekninen johtaja, Ramboll Finland Oy
Lounio, Pekka, toimitusjohtaja, Fixutaxi Oy 
Mäkinen, Aapo, myynti- ja kehitysjohtaja, SE Mäkinen Logistics Oy
Möttö, Pekka, toimitusjohtaja, Kyyti Group Oy
Nurmi, Petteri, Director, Schenker Oy
Puntanen, Sini, osastonjohtaja, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Putkonen, Reetta, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö, Helsingin kaupunki
Päiviö, Tuovi, johtaja, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Salminen, Karri, hallituksen puheenjohtaja, ITS Finland ry
Vainio, Jari, Senior Advisor, UAB Guriola

Valiokunnan sihteeri:
Pasuri, Tiina, maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö, Helsingin seudun kauppakamari