Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

Vaikuttamistyö 


Kauppakamarin kattava luottamushenkilöverkosto muodostaa vaikuttamistyön ytimen ja mahdollistaa nopean reagoinnin yritystoiminnan pulmakysymyksiin.

Toimivat suhteet päätöksentekijöihin mahdollistaa vaikuttavan edunvalvonnan. Kauppakamari pyrkii julkisen palvelutuotannon tehokkuuden nostamiseen ja asiakaslähtöisyyden lisäämiseen.

Maankäyttö ja kaavoitus tukevat onnistuessaan Helsingin seudun kasvua, yritysten kilpailukykyä, asuntotuotantoa sekä liikenteen sujuvuutta. Riittävällä asuntotuotannolla on suuri merkitys työvoiman saannin turvaamisessa.

Liikenteen toimivuuden edistäminen, logistisen tehokkuuden lisääminen ja ulkomaankaupan yhteyksien parantaminen edellyttävät liikenneverkon palvelutason kohentamista. Työmatka- ja asiointiliikenteen sujuvuuden kannalta on tärkeää parantaa seudun poikittaisia liikenneyhteyksiä.

Työvoiman saatavuuden turvaaminen ja yritysten osaamisresurssien kehittäminen mahdollistavat kasvun.

Aktiivisella viestinnällä tuetaan vaikuttamistyötä sekä ylläpidetään vuorovaikutusta jäsenyritysten kanssa.


 

Maankäyttö ja liikenne »

 

Koulutus, työvoima ja osaaminen »

 

Vastuullisuus »

 

Espoo »

 

Vantaa »