Artikkelikuva

Helsingin seudun kauppakamari arvioi: Pääkaupunkiseudulla lopetti viime vuonna ennätysmäärä yrityksiä – ”Kaupan alan yritysten määrän väheneminen huolestuttavaa”

Pääkaupunkiseudulla lopetti toimintansa 9 450 yritystä vuonna 2023, arvioi Helsingin seudun kauppakamari Tilastokeskuksen alkuvuoden lukuihin perustuen. Lopettaneita yrityksiä olisi arvion mukaan 17 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Luvuissa ei ole huomioitu alkutuotantoa ja kiinteistöalan yrityksiä. Kaupan alalla lopettaneiden yritysten määrä on ollut suuri kahtena edellisvuonna. Lopettaneiden kaupan alan yritysten määrä pääkaupunkiseudulla oli suurempi kuin aloittaneiden tammikuusta 2022 syyskuuhun 2023.

Laskusuhdanteessa yritysten tilanteen mittarina käytetään usein konkurssien ja yrityssaneerausten määrää. Helsingin seudun kauppakamarin neuvontatiimin johtajan Marko Silenin mukaan se on kuitenkin huono mittari, koska huonosti kannattava yritystoiminta osataan nykyään ajaa hallitummin alas.

”Kaupan alan yritysten määrän väheneminen pääkaupunkiseudulla on huolestuttavaa. Jopa rakennusalalla perustettiin uusia yrityksiä enemmän kuin niitä lopetti. On tärkeää huolehtia siitä, että erityisesti keskustat ovat kiinnostavia erilaisille kaupan alan yrityksille, jotka puolestaan houkuttelevat keskustoihin moninaisia asiakasryhmiä”, sanoo Marko Silen.

Suomessa lopetti Helsingin seudun kauppakamarin arvion mukaan viime vuonna yli 31 000 yritystä. Helsingin seudun kauppakamarin arvio perustuu Tilastokeskuksen tammi-syyskuun 2023 lukuihin. Luvuissa ei ole huomioitu alkutuotantoa tai kiinteistöalaa.

Pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) yritykset muodostavat arviolta 27 prosenttia koko Suomen yrityskannasta, kun alkutuotantoa ja kiinteistöalaa ei huomioida. Pääkaupunkiseudun yritysten osuus koko Suomen yrityskannasta on kasvanut tasaisesti vuodesta 2013, jolloin se oli 24 prosenttia.

Raportin yrityskannan vaihtuvuudesta ja arvion koko vuonna 2023 lopettaneista yrityksistä Helsingin seudun kauppakamarille on tehnyt tutkija Pekka Lith. Helsingin seudun kauppakamarilla on noin 7 000 jäsentä.  Helsingin seudun kauppakamarin toiminta-alue kattaa 21 kuntaa Uudenmaan alueella. Helsingin seudun kauppakamarin neuvontapalvelu tarjoaa maksutonta neuvontaa jäsenilleen erilaisissa oikeudellisissa asioissa.

Pekka Lith: Yrityskannan vaihtuvuus, Tilastollinen raportti yrityskannan uudistumisesta pääkaupunkiseudulla ja koko maassa julkaistaan keskiviikkona 21.2.2024 kello 7.00.

Yrityskannan vaihtuvuus -raportti digiversiona.
Yrityskannan vaihtuvuus -raportti PDF

Lisätiedot:

Marko Silen, neuvontatiimin johtaja, Helsingin seudun kauppakamari, marko.silen@helsinki.chamber.fi, +358 50 548 4217

Pekka Lith, tutkija, Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, pekka.lith4@gmail.com

Julkaisun ennakkopyynnöt: Heini Larros, viestintäjohtaja, Helsingin seudun kauppakamari, heini.larros@helsinki.chamber.fi, +358 40 526 9728

Lue myös

Lausunto: Luonnos Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2024 (AM-ohjelma)

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen...

Poliittiset lakot heikentävät Helsingin seudun yritysten mahdollisuuksia tarjota työtä

Helsingin seudun kauppakamari selvittää kolme kertaa vuodessa jäsenyritystensä suhdannenäkymiä. Viimeisimmässä Suhdannepulssi-kyselyssä...

Lausunto: Helsingin ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelman (ilme) 2024–2029 luonnos

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on pyytänyt Kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelmaksi 2024–2029. Kauppakamari esittää...