Artikkelikuva

Helsingin seudun tuotanto ja työllisyys kasvussa – yritysten suhdanneodotukset heikkenemässä

Helsingin seudun liiketoiminnan kehitys oli vahvaa vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä lähes kaikilla toimialoilla. Jalostusarvo kasvoi vahvasti teollisuudessa, rakentamisessa, informaatio- ja viestintäalalla sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Päätoimialoilla suhdanteiden odotetaan kuitenkin heikkenevän lähikuukausina, selviää Helsingin seudun kauppakamarin Toimialakatsauksesta.

– Ilahduttavaa on palvelujen ja kaupan toimialojen lisäksi teollisuuden liikevaihdon kolmannen neljänneksen vahva kasvu kauppasodista ja levottomasta kansainvälisestä tilanteesta huolimatta, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen.

Helsingin seudun työllisten ja työpaikkojen määrien kehitystä kuvaavien trendien kasvu tasaantui vuoden kolmannella neljänneksellä. Seudun työllisten määrä oli prosentin ja työpaikkojen määrä puoli prosenttia edellisvuotta korkeammalla tasolla. Yritysten tuotantokapeikkojen kärjessä on vuodesta toiseen pula ammattityövoimasta.

– Työvoiman saatavuuden varmistamiseksi tarvitaan nopeasti poliittisia linjauksia, jotka antavat yrityksille rohkeutta investoida tuotantoon, uusiin työpaikkoihin ja tuotekehitykseen Suomessa. Hallituksen kolmikantaisilta työllisyysryhmiltä odotetaan malttamattomasti esityksiä työmarkkinoiden joustoista, jotka tuovat toimivia ratkaisuja pahentuvaan kohtaanto-ongelmaan, Lahtinen toteaa.        

Valmistuvat asunnot vuosikymmenen huipputasolle – asuntojen keskikoko pienenee

Helsingin seudulla valmistui lähes 18 000 asuntoa vuoden pituisella jaksolla lokakuusta 2018 syyskuuhun 2019. Määrä on suurempi kuin kertaakaan 2000-luvulla. Asuntojen keskikoko on pienentynyt 20 neliömetrillä vuodesta 2013 vuoteen 2019, mikä johtuu kerrostalorakentamisen kasvusta ja omakotitalorakentamisen määrän vähenemisestä. Asuntotuotanto on kuitenkin kääntymässä laskuun, sillä asuntorakentamiselle myönnetyt rakennusluvat saavuttivat huippunsa vuoden 2018 alussa ja aloitukset vuoden 2019 alussa.

– Seudun taloudelliselle toimeliaisuudelle ja kasvunäkymille asuntotuotannon suuri määrä on tärkeä edellytys ja kilpailutekijä. Erityisesti pienten asuntojen määrän lisäys mahdollistaa työvoiman sijoittumisen lähelle työssäkäyntialueita, mikä vähentää myös tarvetta ilmastoa kuormittavaan työpaikkamatkustamiseen, Lahtinen sanoo.

Valmistuneiden asuntojen määrä on kasvanut erityisesti viime vuosina Espoossa ja Vantaalla. Näiden yhteenlaskettu osuus on ollut viime vuosina yli puolet koko seudun asuntotuotannosta, mikä on selvästi näiden kaupunkien väestöosuutta suurempi. Helsingin kaupungin alueella uusia asuntoja rakennettiin ennakkotietojen mukaan noin 6 000, Vantaalla ja Espoossa yhteensä hieman yli 8 000 ja KUUMA-seudulla noin 3 000 vuonna 2019.

Helsingin seudulla asuu 27 % Suomen väestöstä, sijaitsee 32 % maan työpaikoista ja tuotetaan 37 %, 85 miljardia euroa maan bruttokansantuotteesta.

Linkki: Helsingin seudun toimialakatsaus 4/2019

Lisätiedot:

Markku Lahtinen
johtaja, Helsingin seudun kauppakamari
+358 50 571 3564

Lue myös

Lausunto: Luonnos Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2024 (AM-ohjelma)

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen...

Mielipidekirjoitus: Laadukkaat työnantajapalvelut lisäävät alueen vetovoimaa

Tätä kirjoittaessa tilanne vaikuttaa siltä, että Helsingin seudulle on syntymässä useita työllisyysalueita. Yritysten ja työvoiman...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...