Maantie-, raide-, ja vesiyhteyshanke.

Kauppakamarit listaavat Suomen tärkeimmät liikennehankkeet: Pisararataan satsattava tulevaisuudessa

Helsingin seudun voimakas kasvu ja valtakunnallisen raideliikennejärjestelmän tehokkuuden lisääminen edellyttävät Pisararadan toteuttamista. Tavaraliikenne tarvitsee Kehä IV:sta ja kunnollisia taukopaikkoja pääkaupunkiseudulle. Kauppakamarit kokosivat merkittävimmät maantie-, raide- ja vesiyhteyshankkeet yksiin kansiin, koska haluavat tukea omalla listauksellaan valtakunnallisesti tehtävää 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.

Helsingin seutu on maan suurin ja kansainvälisin yritystoiminnan keskittymä, jonka voimakas kasvu tuo haasteita liikennejärjestelmälle. Liikenteen sujuvuus ja sen päästöjen vähentäminen edellyttävät, että liikkuminen seudulla perustuu tulevaisuudessa yhä enemmän joukkoliikenteeseen – erityisesti raideliikenteeseen.

– On ilahduttavaa, että useita tuoreen MAL-neuvottelutuloksen mukaisia raideliikennehankkeita on lähdössä liikkeelle jo ensi vuonna. Valtion tulisi viimein sitoutua myös Pisararadan toteuttamiseen. Pisara sujuvoittaisi merkittävästi metropolialueen työmatkaliikennettä ja vapauttaisi raidekapasiteettia kaukoliikenteen käyttöön, toteaa maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri Helsingin seudun kauppakamarista.

Helsingin satamien kautta saapuu valtaosa kaupan tuontitavarasta, jonka jakelu muualle Suomeen tapahtuu seudun logistiikkakeskusten kautta. Niin ikään merkittävä osa viennistä kulkee Helsingin satamien kautta. Metropolialueen tiivistyvä kaupunkirakenne aiheuttaa suuria haasteita tavaraliikenteelle.

– Keski-Uudeltamaalta puuttuu kunnollinen logistiikan poikittaisyhteys valtateiden 3 ja 4 väliltä, mikä aiheuttaa ongelmia valtakunnalliselle raskaalle liikenteelle. Kehä IV:n rakentamista tuleekin kiirehtiä. Lisäksi pääkaupunkiseudulla on huutava pula raskaalle liikenteelle tarkoitetuista taukopaikoista. Vuosien jahkailun jälkeen tulisi taukopaikka-asiassa päästä toteutusvaiheeseen, vaatii Pasuri.

Tavaroiden ja ihmisten liikkuminen kustannustehokkaasti, sujuvasti ja ympäristöystävällisesti on tärkeää Suomen kilpailukyvyn ja päästövähennystenkin näkökulmasta.

– Suomi on viennistä riippuvainen maa ja hyvillä liikenneyhteyksillä on mahdollista kuroa kiinni muiden maiden matkaa markkinoille. Sujuvat liikenneyhteydet ovat merkittävä tekijä yritysten sijoittautumiselle ja pysymiselle Suomessa. Liikenneverkot ovat yhteiskunnan eri toimintojen mahdollistaja, sanoo Keskuskauppakamarin liikenne- ja elinkeinopolitiikan johtava asiantuntija Päivi Wood.

Wood muistuttaa, että liikennehankkeiden rahoituksessa tulee myös hyödyntää EU:n elvytyspaketti. Kasvua edistäviä pitkän aikavälin suuria raidehankkeita tulee nopeuttaa ja elpymispaketin hyödyntäminen pienemmissä ja nopeasti käynnistettävissä hankkeissa helpottaa Suomen väyläverkoston mittavan korjausvelan lyhentämistä. 

Liikennehankelistaus tunnistaa alueittain vaikuttavimmat toimenpiteet, joilla kulje­tusten tehokkuus voidaan varmistaa. Kauppakamariverkoston julkaisu täydentää kokonaiskuvaa liikenteen nykytilasta ja muutostarpeista ja kattaa tasapuolisesti kaikki Suomen eri alueet ja niiden erityispiirteet.

Lue myös

Työpaikkasuomi: Kielikoulutus parantaa työpaikan pitovoimaa

Työpaikkasuomen koulutus parantaa ulkomaalaistaustaisen henkilöstön valmiuksia selviytyä työtehtävistä suomen kielellä. Kielen oppimisesta hyötyy sekä yritys että työntekijä.

Afrikka – mahdollisuudet ja haasteet 2020 ja sen jälkeen

Afrikka, joka on maapallon toiseksi suurin ja toiseksi väkirikkain manner, on seuraava kasvumarkkina. Suomen maine on hyvä kaikkialla Afrikassa.

Nyt loppui kurssikirjojen jonottaminen!

Opiskelijalla ja opettajalla on pääsy KauppakamariTietoon ja Ammattikirjastoon myös kotikoneelta, jos hän voi kirjautua etänä koulun verkkoon....