Vaikuttamistyön asiantuntijat

Tervetuloa vaikuttamaan, verkottumaan ja menestymään kanssamme!

Vaikuttamistyön asiantuntijat

Helsingin seudun kauppakamarin palveluksessa on useita vaikuttamistyön asiantijoita, joiden tehtävänä on elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen ja yhteisten etujen valvominen Helsingin metropolialueella. 

Vaikuttamistyön painopistealueita ovat erityisesti maankäyttöön ja liikenteeseen, osaavaan työvoimaan, työperäiseen maahanmuuttoon, yritysturvallisuuteen ja vastuullisuuteen liittyvät kysymykset. Lisäksi Helsingin seudun kilpailukyky ja yritysten uudistumiseen ja kasvuun linkittyvät tekijät ovat kauppakamarille tärkeitä vaikuttamisen teemoja.

Ota yhteyttä

Lahtinen Markku johtaja 050 571 3564
Pasuri Tiina johtava asiantuntija, maankäyttö- ja liikenneasiat sekä asuntoasiat 050 62 905
Äikäs Saija johtaja 050 492 5854

Espoon toimisto
oto. Vantaan toimisto

Vataja Riikka johtava asiantuntija 040 536 0954

osaaminen ja työelämä,
Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikkö

Oja Olli projektipäällikkö 050 5647586

Ennakointikamari

Silen Marko johtaja 09 2286 0233

Sopimusasiat, yhtiöoikeus

Honkamaa Heidi viestintäasiantuntija 050 5274 700