Lausunnot ja kannanotot

Tulokset: Lausunnot ja kannanotot

Lausunto: Ympäristöministeriön ehdotus hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Helsingin seudun kauppakamari on 3.12.2021 antanut lausunnon ympäristöministeriölle ehdotuksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi.

Lausunto: Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä

Helsingin seudun kauppakamari on 10.11.2021 antanut lausunnon Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolle Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä.