Marko Silen on johtaja Helsingin seudun kauppakamarissa, neuvontapalvelut.

Arvioimme: pääkaupunkiseudulla lopetti viime vuonna ennätysmäärä yrityksiä

Laskusuhdanteessa yritysten tilanteen mittarina käytetään usein konkurssi- ja yrityssaneeraustapausten määrää. Moninkertaisesti suurempi määrä yrityksiä pystyy kuitenkin ajamaan yritystoimintansa hallitummin alas, eikä konkurssi- tai yrityssaneeraustilasto ole hyvä mittari yritysten tilanteesta, kirjoittaa yritysneuvontapalvelujemme johtaja Marko Silen. Selvitimme yrityskannan vaihtuvuutta Suomessa ja pääkaupunkiseudulla.

Suomessa lopetti arviolta 31 000 yritystä viime vuonna. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) lopettaneita yrityksiä oli puolestaan arviolta 9 450. Helsingin seudun kauppakamarin ja tutkija Pekka Lithin arvio perustuu Tilastokeskuksen alkuvuoden lukuihin. Lopettaneita yrityksiä olisi pääkaupunkiseudulla arvion mukaan 17 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Luvuissa ei ole huomioitu alkutuotantoa ja kiinteistöalan yrityksiä.

Tilastokeskuksen mukaan toimintansa aloittaneiden yritysten määrä (pl. alkutuotanto) on jatkanut kasvuaan pääkaupunkiseudulla päinvastoin kuin koko maassa, jossa uusien yritysten määrä on kääntynyt laskuun vuosina 2022–23. Yrityskannan vuotuinen nettolisäys on kuitenkin pienentynyt alueella viime vuosina, sillä toimintansa lopettaneiden yritysten määrä on kasvanut nopeammin kuin uusien yritysten määrä. Kehitys on ollut pääkaupunkiseudulla käynnissä vuodesta 2019.

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset pääkaupunkiseudulla 2013–2023. pl. alkutuotanto ja kiinteistöala Lähde: Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tilasto, Tilastokeskus Vuoden 2023 luku on Helsingin seudun kauppakamarin ja tutkija Pekka Lithin arvio

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset pääkaupunkiseudulla 2013–2023, pl. alkutuotanto ja kiinteistöala. Lähde: Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tilasto, Tilastokeskus. Vuoden 2023 luku on Helsingin seudun kauppakamarin ja tutkija Pekka Lithin arvio.

Tilastokeskuksen mukaan pääkaupunkiseudulla konkurssiin haettuja yrityksiä (pl. alkutuotanto) oli 1 030 vuonna 2023. Määrä oli vajaa prosentin alueen yrityskannasta, mutta lähes kolmannes kaikista konkurssiin haetuista yrityksistä Suomessa. Vuodesta 2022 konkurssiin haettujen yritysten määrä lisääntyi pääkaupunkiseudulla 202 tilastoyksiköllä (24 %). Lisäys oli prosentuaalisesti hieman pienempi kuin koko maassa keskimäärin.

Laskusuhdanteessa yritysten tilanteen mittarina käytetään usein konkurssi- ja yrityssaneeraustapausten määrää. Moninkertaisesti suurempi määrä yrityksiä pystyy kuitenkin ajamaan yritystoimintansa hallitummin alas. Helsingin seudun kauppakamarin yritysneuvonnan kokemukset vahvistavat tilastojen kertomaa. Pelkät konkurssi- ja yrityssaneeraustilastot ovat huono mittari yritysten tilanteelle.

Lue julkaisu

Lue tutkija Pekka Lithin (Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith) raportti Yrityskannan vaihtuvuus julkaisukirjastossamme:

Lue myös

Lausunto: Helsingin ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelman (ilme) 2024–2029 luonnos

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on pyytänyt Kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelmaksi 2024–2029. Kauppakamari esittää...

Katse kohti Romaniaa, Sloveniaa, Bulgariaa, Kroatiaa ja markkinamahdollisuuksia

Romania tarjoaa markkinamahdollisuuksia uskottua enemmän Romaniaa, joka on suuri kasvumarkkina, ei vielä tunneta vielä kovin...

Latinalainen Amerikka pysyy kiinnostavana suomalaisille tuotteille ja ratkaisuille

Latinalaisen Amerikan maat ovat edelleen merkittävä markkina-alue suomalaisille tuotteille ja ratkaisuille, vaikka koronapandemia koettelee maita ankarasti tällä hetkellä.