Artikkelikuva

Elinkeinoelämän järjestöt: Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus menossa väärään suuntaan – sääntely lisääntyy ja monimutkaistuu

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus menee väärään suuntaan, toteavat elinkeinoelämän järjestöt. Jos kaavoitusta ja luvitusta ei joustavoiteta, esimerkiksi investoinnit ja liikenneuudistukset eivät nopeudu.  

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on yksi tämän hallituskauden merkittävimmistä lainsäädännön kokonaisuudistuksista. Sen tavoitteena on muun muassa sujuvoittaa kaavoitusta ja lupien käsittelyä. Se on olennaista esimerkiksi yritysten investoinneille. Investoinnit puolestaan ovat ratkaisevan tärkeitä Suomen talouskasvulle ja työllisyydelle. 

Kaavoituksella on merkittävä vaikutus asuntorakentamiseen ja asuntojen tarjontaan, työpaikkojen sijoittumiseen ja palveluiden saatavuuteen. 

Uudistus on loppusuoralla. Näyttää siltä, että tavoite on unohdettu täysin: sääntely on lisääntymässä ja monimutkaistumassa.

Uusi laki ei siis ole lunastamassa niitä odotuksia, joita hallitus sille asetti.

Näin toteavat Elinkeinoelämän keskusliitto, Energiateollisuus, Kaupan liitto, Keskuskauppakamari, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Rakennusteollisuus RT, RAKLI ry, Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Yrittäjät ja Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL.  


Esitystä pitää muuttaa 

Jotta kaavoitus ja lupien myöntäminen helpottuvat, elinkeinoelämän järjestöt vaativat useita muutoksia valmisteilla olevaan esitykseen:  

Kaavoitusta ja lupien myöntämistä on nopeutettava.  

Viranomaisten päätösten käsittelyaikojen ennakoitavuus on tärkeää kansalaisille ja yrityksille. Lupaprosesseissa on otettava tämä huomioon paremmin.  

Viranomaiset pitää velvoittaa ilmoittamaan arvio sitä, kuinka kauan kaavamenettely kestää.  

Lupaprosesseille tarvitaan lakiin myös määräaika.  

Kaavoitusta ei pidä monimutkaistaa.  

Kaupunkiseutusuunnitelmasta ei pidä säätää laissa, koska se jäykistäisi koko kaavoitusjärjestelmää ja muuttaisi sen menettelyjä raskaammaksi. Pitää määritellä selkeästi, mitkä ovat viherrakenteen oikeusvaikutukset, jotta tiedetään, millainen maankäyttö on mahdollista.  

ELY-keskusten valvonnan piiriin tulee jatkossakin kuulua vain valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä asioita.  

Julkisen ja yksityisen yhteistyötä kaavoituksessa tulee edistää laissa.  

Kiinteistön omistajan pitää voida tehdä hankettaan koskeva aloite ja valmistella kaava kunnan päätettäväksi.  

Kaavoituksen ohjaus- ja päätösvalta tulee kaikissa tapauksissa säilyttää edelleen kunnilla. Yksityisten toimijoiden osaamisen ja resurssien hyödyntäminen on kunnille mahdollisuus tehostaa maankäytön tavoitteiden toteuttamista, ei uhka. 

Maankäytön maksujen on oltava ennakoitavia ja kohtuullisia.  

Ehdotettu maankäyttösopimusjärjestelmä ei anna maanomistajalle keinoja arvioida hankkeen kannattavuutta etukäteen. Kustannukset pitää voida ennakoida, jotta kiinteistöjä ja laajempia kokonaisuuksia voi kehittää taloudellisesti kannattavasti. Maankäyttömaksujen on vastattava todellisia kunnalle aiheutuvia kustannuksia ja oltava kohtuullisia sekä läpinäkyviä.  


Jos näitä muutoksia ei tehdä, yritysten on vaikea investoida, kasvaa, tarjota työtä ja virkeyttä kuntiin. Suomi tarvitsee kunnolla uudistetun lain, joka tarjoaa keinot kehittää sekä harvaan asuttuja seutuja että kasvukaupunkeja. Nykymuodossaan uudistus ei anna tähän keinoja. 


Lisätietoja:  

Jyri Häkämies, toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto ry
(haastattelupyynnöt EK:n viestinnän kautta: tiedottaja Satu Toivonen, puh. 040 8212 097)

Jukka Leskelä, toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry
(haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Jukka Relander, puh. +358 50 3215 632)

Juho Romakkaniemi, toimitusjohtaja, Keskuskauppakamari,
040 0505269, juho.romakkaniemi@chamber.fi

Juha Marttila, puheenjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.,
puh. 050 341 3167

Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät,
puh. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi

Harri Hiltunen, toimitusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry,
puh. 050 551 1295, harri.hiltunen@kiinteistoliitto.fi

Aleksi Randell, toimitusjohtaja, Rakennusteollisuus RT ry,
puh. 0400 500 822, aleksi.randell@rakennusteollisuus.fi

Jyrki Laurikainen, toimitusjohtaja, RAKLI ry,
puh. 040 844 2573, jyrki.laurikainen@rakli.fi

Helena Soimakallio, toimitusjohtaja, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry,
puh. 040 550 7706, helena.soimakallio@teknologiateollisuus.fi

Mari Kiviniemi, toimitusjohtaja, Kaupan liitto,
050 511 3189, mari.kiviniemi@kauppa.fi

Timo Lappi, toimitusjohtaja, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
(lisätiedot Sami Hämäläinen, lakimies, puh. 09 6220 2087 tai
040 524 8790, sami.hamalainen@mara.fi)

Lue myös

Leena Saarinen: Oppiminen vie yhteiskuntaa – ja yhteiskunnassa – eteenpäin

HELBUS on vuonna 2012 perustettu yksityinen suomalainen kauppakorkeakoulu, jossa voi suorittaa englantilaisen yliopiston University of...

Puhetta hyvinvointialueista -podcast: Hyvinvointialueuudistus – uhka vai mahdollisuus?

Sosiaali- ja terveydenhoito sekä pelastustoimi siirtyvät kunnilta 21 hyvinvointialueelle 1.1.2023. Uudellemaalle syntyy neljä hyvinvointialuetta ja...

Työ- ja elinkeinopalveluiden uudistus sisältää niin riskejä kuin mahdollisuuksiakin

Miljardeja ei liiku yhtä valtavaa määrää kuin hyte-toimintojen siirtyessä hyvinvointialueiden vastuulle, mutta kyseessä on yhtä...