EU:n Innovaatiorahaston ensimmäinen hakukierros avattu - Komissio investoi miljardi euroa innovatiivisiin puhtaan teknologian hankkeisiin.

EU:n Innovaatiorahaston ensimmäinen hakukierros avattu – Komissio investoi innovatiivisiin puhtaan teknologian hankkeisiin

Euroopan komissio on avannut uuden Innovaatiorahaston ensimmäinen hakukierroksen. Sen perusteella EU myöntää miljardi euroa avustuksina suurille puhtaan teknologian hankkeille, jotta ne voivat selviytyä kaupallistamiseen ja laajamittaiseen demonstrointiin liittyvistä riskeistä. Tukihaku on avoinna 29.10.2020 saakka.

Innovaatiorahastosta rahoitetaan läpimurtoteknologioita, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan, energiaintensiivisiin toimialoihin, energian varastointiin sekä hiilidioksidin talteenottoon, käyttöön ja varastointiin. Sillä vauhditetaan vihreää elpymistä luomalla paikallisesti puhtaisiin teknologioihin liittyviä uusia työpaikkoja, tasoittamalla tietä ilmastoneutraaliudelle ja vahvistamalla Euroopan teknologista johtoasemaa maailmanlaajuisesti.

– Komission avaama Innovaatiorahaston tukihaku tarjoaa myös suomalaisille yrityksille mahdollisuuden hakea rahoitusta teollisuuden tiekartoissa tunnistettuihin vähähiilisyyshankkeisiin. Puhtaan teknologian suurten innovatiivisten hankkeiden edistäminen on ollut vakiintunut osa Suomen energia- ja innovaatiopolitiikkaa. Asia korostuu entisestään nyt koronaelpymisen aikana. Olen pannut ilolla merkille, että suomalaiset toimijat ovat osallistuneet aktiivisesti tätä rahastoa valmisteleviin keskusteluihin, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Vuosina 2020–2030 innovaatiorahaston kautta myönnetään noin 10 miljardia euroa. Rahat saadaan EU:n päästökauppajärjestelmän mukaisesta päästöoikeuksien huutokaupasta ja innovaatiorahaston edeltäjän, NER300-ohjelman, jakamattomista tuloista.

Innovaatiorahasto täydentää kansallisia vähähiilisten ratkaisuiden käyttöönottoa edistäviä instrumentteja mahdollistamalla kaikkien suurimpia puhtaan teknologian hankkeita.

Innovaatiorahaston ja sen kriteerien valmistelusta sekä avustuksen saajia koskevista päätöksistä, vastaa Euroopan komissio. Komissio informoi ja konsultoi jäsenmaita hankkeista niiden alueella.

Hakemukset tehdään EU:n rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa

Hankkeita arvioitaessa otetaan huomioon niiden mahdollisuudet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, niiden innovaatiopotentiaali, taloudellinen ja tekninen toteutusvalmius sekä skaalausmahdollisuudet ja kustannustehokkuus.

Hakemukset ja lisätietoja menettelystä.

Lue myös

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.

Ruotsissa tehtävät investoinnit tarjoavat mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille

Ruotsi on yleensä noussut melko nopeasti talouden notkahduksista ja matalasuhdanteista. Yhtenä selittävänä tekijänä on monipuolinen...

Lausunto: Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2023-2030

Helsingin seudun kauppakamari on 2.5.2022 antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2023-2030.