Yritystukiohjelma EU Finance Day järjestetään 5. päivä lokakuuta 2023, Enterprise Europe Network

EU:n uudet yritystukiohjelmat tukevat kasvua EU-markkinoilla

Tule kuuntelemaan, miten yritykset voivat päästä mukaan EU:n uusiin yritystukiohjelmiin. EU Finance Day tarjoaa suoran yhteyden EU:n rahoituskanavia hallinnoiviin tahoihin ja kuulet, millaisia asioita rahoitusohjelmissa painotetaan jatkossa.

EU Finance Day -tapahtuma tarjoaa ensi käden tietoa EU:n uusista yritystukiohjelmista, kuten InvestEU-ohjelmasta, Euroopan innovaationeuvostosta ja sisämarkkinaohjelmasta, jotka on tarkoitettu pk-yrityksille, rahoituslaitoksille, kansallisille kehityspankeille, yritysten taloushallinnolle, ja muille mahdollisille edunsaajille, kuten yliopistoille ja kunnille. Tilaisuutta voi seurata paikan päällä tai verkon kautta.

Tilaisuudessa on puhujia muun muassa Euroopan komissiosta, Euroopan investointirahastosta, Euroopan investointipankista (EIB), Pohjoismaisesta investointipankista (Nordic Investment Bank), Finnverasta, Business Finlandista ja eri yrityksistä.

EU:n yrityspolitiikan tavoitteena on edistää teollisuus- ja yritystoiminnan kilpailukykyä. Venäjän aloittama sota, kiristynyt kauppapoliittinen tilanne Kiinan kanssa ja ilmastonmuutoksen tuomat haasteet luovat varjoja EU:n taloudelle ja teollisuudelle.

Tutkimus ja innovointi on keskeisessä asemassa yritystoiminnan, talouden ja ilmastonmuutoksen haasteiden ratkomisessa. EU pyrkii tukiohjelmiensa avulla varmistamaan innovatiivisen yritystoiminnan tulevaisuuden EU:ssa.

Useilla EU-ohjelmilla autetaan pk-yrityksiä saamaan rahoitusta ja pääsemään nopeammin markkinoille uusien innovaatioiden ja teknologioiden kanssa.

Lisäksi niillä tuetaan yrittäjyyttä ja yritysten perustamista sekä kansainvälistymistä ja kasvua.

EU:n tavoitteena on poistaa jäljellä olevia kaupan esteitä ja välttää uusien esteiden luomista sisämarkkinoilla. Tähän pyritään edistämällä yrityksille suotuisia ja kuluttajaystävällisiä sisämarkkinoita.

Lue lisää ja ilmoittaudu tapahtumaan: EU Finance Days 2023, Helsinki & online – Enterprise europe network (een.fi)


Maija Kärkäs
päällikkö
Enterprise Europe Network 
Helsingin seudun kauppakamari
Neuvontapalvelut, kansainväliset asiat

Enterprise Europe Network

Helsingin seudun kauppakamari kuuluu Euroopan komission alaiseen yritystukiverkostoon Enterprise Europe Networkiin (EEN), joka on kaikille Suomessa toimiville pk-yrityksille maksuttomia kansainvälistymispalveluita tarjoava verkosto.  EEN-verkosto toimii yli 60 maassa ja käsittää yli 3000 asiantuntijaa. Mukana olevat maat löytyvät EEN Europa -sivuilta ja yhteydenotot näihin tehdään oman maan EEN-yksikön kautta.

Ota yhteyttä kauppakamarin EEN-yksikköön, niin autamme sinua kansainvälistymiskysymyksissäsi: een@helsinki.chamber.fi

Lue myös

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Afrikka – toimintaympäristö ja markkinamahdollisuudet

Kuten strategiassakin todetaan, markkina ei ole helppo, mutta se tarjoaa suuria mahdollisuuksia. Kohtaamalla haasteet yhteistyössä yritysten, julkishallinnon,...

Brexit ja tavaroiden vaatimustenmukaisuus viennissä

Tässä jutussa on listattu vaatimuksia, joita joulukuun alun tilanteen mukaan tulee huomioida tavaroiden viennissä Isoon-Britanniaan eli Englantiin,...