Helsingin seudun kauppakamarin jäsenmaksuperusteet 2017

 

   
Jäsenmaksuluokka Jäsenmaksu/vuosi
Liikevaihto alle 2,0 M euroa  198 euroa
Liikevaihto 2,0 - 17M euroa   545 euroa

Liikevaihto yli 17M euroa ja
henkilöstön määrä alle 100

 880 euroa
Liikevaihto yli 17M euroa ja
henkilöstön määrä 100-199
 1480 euroa
Liikevaihto yli 17M euroa ja
henkilöstön määrä 200-499
 2100 euroa
 Liikevaihto yli 17M euroa ja
henkilöstön määrä yli 500-999
 2850 euroa
Liikevaihto yli 17M euroa ja
henkilöstön määrä yli 1000
 4100 euroa
Liikevaihto yli 170M euroa ja
henkilöstön määrä yli 1000
 5700 euroa