Hyväksytty Advisory Board (HAB) -rekisteri

Jani Taipaleenmäki

Jani Taipaleenmäki

CFO

Efima Oyj

Kauppatieteiden lisensiaatti / Lic. Sc. (Econ. & Bus. Adm.)

Helsinki, Suomi
jani.taipaleenmaki(at)efima.com

englanti ruotsi suomi

ict

johtaminen juridiikka strategia Talousohjaus / Taloushallinto HR

• Executive with versatile operative management experience from various corporate life-cycle stages incl. growth companies, IPO and de-listing, corporate crises, M&As, and integration processes
• I can contribute to the work of Advisory Board and Board of Directors from business, management control, corporate governance, and administrative perspectives
• Experienced in Board Room (private and public sector)
• Strong skills in management of business supporting functions, financial management, management control, financial control and reporting systems as well as investor relations
• IT and digitalization: extensive industry experience from IT service, software & technology sectors
• Legal expertise: strengths in labor and financial legislation, good command in corporate and contract law, GDPR
• Experienced in international business and cultures (Europe, USA, Russia, etc.)

• Johtamisen ammattilainen, jolla runsaasti operatiivista johtamiskokemusta yhtiöiden eri elinkaarivaiheista, mm. kasvuyhtiöistä, listautumisesta de-listingiin, kriisitilanteista, yritysjärjestelyistä ja -integraatioista
• Voin kontribuoida neuvonantaja- ja hallitusrooleissa liiketoiminnan, johtamis- ja ohjausjärjestelmien, hyvän hallintotavan ja hallinnollisten tukitoimintojen näkökulmasta
• Kokemusta hallitustyöskentelystä (yksityinen sekä julkinen sektori)
• Vahva osaaminen liiketoiminnan tukitoimintojen johtamisesta, talousjohtamisesta, talousohjaus- ja raportointijärjestelmistä sekä sijoittajasuhteista
• IT- ja digitalisaatio: laaja toimialaosaaminen IT-palvelu-, ohjelmisto- ja teknologiasektoreilta
• Juridinen osaaminen: vahvuudet työ- ja taloushallinnon lainsäädännössä, hyvä yhtiö- ja sopimusoikeusosaaminen, GDPR
• Kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta ja eri kulttuuriympäristöistä (Eurooppa, USA, Venäjä, jne.)


https://www.linkedin.com/in/taipaleenmaki