Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J. Perälän blogikirjoitus koronaepidemiasta.

Infra esiin

Parhaillaan valmisteltava 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on yritystoiminnan kannalta erittäin tärkeä. Ensimmäistä kertaa infrastruktuurin kehittämisen suunta ja suuret investoinnit yritetään vahvistaa niin, että suunnittelukausi yltää kolmen vaalikauden ajalle. Tämä luo puitteet ja antaa ennakoitavuutta yritysten investointi- ja sijaintipaikkapäätöksille.

Kauppakamarit ovat tuoneet valmistelutyöhön konkretiaa kokoamalla koko maasta yritystoiminnan kannalta tärkeimmät maantie-, raide- ja vesiyhteyshankkeet yksiin kansiin. Tällä tavoin haluamme varmistaa, että logistiikan ja henkilöliikenteen sujuvat yhteydet tukevat yritysten toimintaa maan eri osissa.

Helsingin seudun suurin ja liikenteen kehittämisen kannalta tärkein investointi on Pisararata, joka yhdistäisi länsisuunnan ja pääradan liikenteen sujuvaksi kokonaisuudeksi.

Pisara palvelisi seudun työmatkaliikennettä ja loisi ratojen varrelle uusia mahdollisuuksia asunto- ja palvelurakentamiseen. Raideliikenteen kehittäminen on välttämätöntä myös liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmassa Pisara onkin keskeisimpiä investointeja. Sen valtakunnallisen merkityksen vuoksi myös valtion tulee siihen sitoutua.

Pisara on mitä suurimmassa määrin valtakunnallinen hanke. Sen toteuttaminen mahdollistaisi koko maan raideyhteyksien kehittämisen, koska se vapauttaisi raide- ja laiturikapasiteettia kaukoliikenteen käyttöön. Esimerkiksi uusien nopeiden yhteyksien kehittäminen muualle maahan vaatii Helsingin laiturikapasiteetin vahvistamista.

Logistiikan kannalta Kehä IV:n rakentaminen on tärkeä hanke. Sekin palvelee koko maata, koska kaupan logistiikkatoiminnot ovat kasvamassa Keski-Uudellamaalla.

Tavaraliikenne kasvaa erityisesti valtateiden 3 ja 4 välillä. Sujuvat yhteydet Helsingin satamaan ovat ulkomaankaupalle erittäin tärkeitä. Kauppakamari onkin korostanut uuden yhteyden suunnittelun ja investointipäätöksen merkitystä.

Näiden lisäksi olemme esittäneet taukopaikkojen rakentamista raskaalle liikenteelle. Ne kuulostavat pieneltä asialta, mutta ovat toimivien ulkomaankaupan yhteyksien ja sujuvan satamaliikenteen kannalta erittäin tärkeitä.

Helsingin seudulla useimmat kuntien päättäjät ymmärtävät taukopaikkojen merkityksen, mutta ongelma on, että taukopaikkoja ei haluta oman kunnan alueelle.

Yritystoiminnan kannalta tärkeimmät liikennehankkeet

12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman pullonkaula on rahoitus. Valtiontalouden raamit ovat lähivuosina tiukat ja pakottavat uusien investointien tarkkaan pohdintaan. Panostukset tulisi nyt osata kohdistaa tuottavimpiin kohteisiin, jotka parantavat maan kilpailukykyä ja luovat edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle. Siksi kauppakamarit ovat esittäneet yritystoiminnan kannalta tärkeimpiä hankkeita suunnitelmaan.

Euroopan Unionin elvytyspaketti tuo uusia mahdollisuuksia infran kehittämiseen. Osa Suomeen kohdistuvasta rahoituksesta tuleekin käyttää ulkomaankaupan yhteyksien parantamiseen. Ne kohentavat yritysten kilpailukykyä ja yhteyksiä yhteismarkkinoille.

Lue myös

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Afrikka – toimintaympäristö ja markkinamahdollisuudet

Kuten strategiassakin todetaan, markkina ei ole helppo, mutta se tarjoaa suuria mahdollisuuksia. Kohtaamalla haasteet yhteistyössä yritysten, julkishallinnon,...

Afrikka – mahdollisuudet ja haasteet 2020 ja sen jälkeen

Afrikka, joka on maapallon toiseksi suurin ja toiseksi väkirikkain manner, on seuraava kasvumarkkina. Suomen maine on hyvä kaikkialla Afrikassa.