Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J. Perälän blogikirjoitus koronaepidemiasta.

Infra esiin

Parhaillaan valmisteltava 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on yritystoiminnan kannalta erittäin tärkeä. Ensimmäistä kertaa infrastruktuurin kehittämisen suunta ja suuret investoinnit yritetään vahvistaa niin, että suunnittelukausi yltää kolmen vaalikauden ajalle. Tämä luo puitteet ja antaa ennakoitavuutta yritysten investointi- ja sijaintipaikkapäätöksille.

Kauppakamarit ovat tuoneet valmistelutyöhön konkretiaa kokoamalla koko maasta yritystoiminnan kannalta tärkeimmät maantie-, raide- ja vesiyhteyshankkeet yksiin kansiin. Tällä tavoin haluamme varmistaa, että logistiikan ja henkilöliikenteen sujuvat yhteydet tukevat yritysten toimintaa maan eri osissa.

Helsingin seudun suurin ja liikenteen kehittämisen kannalta tärkein investointi on Pisararata, joka yhdistäisi länsisuunnan ja pääradan liikenteen sujuvaksi kokonaisuudeksi.

Pisara palvelisi seudun työmatkaliikennettä ja loisi ratojen varrelle uusia mahdollisuuksia asunto- ja palvelurakentamiseen. Raideliikenteen kehittäminen on välttämätöntä myös liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmassa Pisara onkin keskeisimpiä investointeja. Sen valtakunnallisen merkityksen vuoksi myös valtion tulee siihen sitoutua.

Pisara on mitä suurimmassa määrin valtakunnallinen hanke. Sen toteuttaminen mahdollistaisi koko maan raideyhteyksien kehittämisen, koska se vapauttaisi raide- ja laiturikapasiteettia kaukoliikenteen käyttöön. Esimerkiksi uusien nopeiden yhteyksien kehittäminen muualle maahan vaatii Helsingin laiturikapasiteetin vahvistamista.

Logistiikan kannalta Kehä IV:n rakentaminen on tärkeä hanke. Sekin palvelee koko maata, koska kaupan logistiikkatoiminnot ovat kasvamassa Keski-Uudellamaalla.

Tavaraliikenne kasvaa erityisesti valtateiden 3 ja 4 välillä. Sujuvat yhteydet Helsingin satamaan ovat ulkomaankaupalle erittäin tärkeitä. Kauppakamari onkin korostanut uuden yhteyden suunnittelun ja investointipäätöksen merkitystä.

Näiden lisäksi olemme esittäneet taukopaikkojen rakentamista raskaalle liikenteelle. Ne kuulostavat pieneltä asialta, mutta ovat toimivien ulkomaankaupan yhteyksien ja sujuvan satamaliikenteen kannalta erittäin tärkeitä.

Helsingin seudulla useimmat kuntien päättäjät ymmärtävät taukopaikkojen merkityksen, mutta ongelma on, että taukopaikkoja ei haluta oman kunnan alueelle.

Yritystoiminnan kannalta tärkeimmät liikennehankkeet

12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman pullonkaula on rahoitus. Valtiontalouden raamit ovat lähivuosina tiukat ja pakottavat uusien investointien tarkkaan pohdintaan. Panostukset tulisi nyt osata kohdistaa tuottavimpiin kohteisiin, jotka parantavat maan kilpailukykyä ja luovat edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle. Siksi kauppakamarit ovat esittäneet yritystoiminnan kannalta tärkeimpiä hankkeita suunnitelmaan.

Euroopan Unionin elvytyspaketti tuo uusia mahdollisuuksia infran kehittämiseen. Osa Suomeen kohdistuvasta rahoituksesta tuleekin käyttää ulkomaankaupan yhteyksien parantamiseen. Ne kohentavat yritysten kilpailukykyä ja yhteyksiä yhteismarkkinoille.

Lue myös:

Koulutusten ja tapahtumien toteutus jatkuu toistaiseksi turvallisesti etänä

Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Noudatamme ja seuraamme jatkuvasti THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä, ja tästä syystä järjestämme kaikki koulutuksemme ja muut tilaisuutemme 31.1.2021 asti vain etänä. Ajantasaisen koulutusvalikoimamme löydät aina KauppakamariKaupasta.

Helsingin seutu tarvitsee Kehä IV:n

Helsingin seutu on Suomen väestön ja kaupan keskittymä. Helsingin satamien kautta saapuu valtaosa kaupan tuontitavarasta ja seudun logistiikkakeskusten kautta jakelu tapahtuu koko Suomeen. Lisäksi seutu kasvaa voimakkaasti.
Edellinen artikkeli Oletko jo kokeillut EEN-verkoston virtuaalisia matchmaking-tapahtumia? Seuraava artikkeli HHJ-tutkinnot käynnissä – ensimmäistä kertaa etänä ja huipputuloksin