Kansainväliset opiskelijat voivat olla ratkaisu työvoimapulaan – tärkeää hyödyntää jo maassa olevaa potentiaalia

Kansainväliset opiskelijat voivat olla ratkaisu työvoimapulaan – tärkeää hyödyntää jo maassa olevaa potentiaalia

Globaalissa maailmassa kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää. Erikoisosaamista löytyy muun muassa ulkomailta tulleilta tutkinto-opiskelijoilta, joita on Suomessa yli 20 000.  


Ulkomaalaistaustaisen työvoiman merkitys kasvaa jatkuvasti, sillä Suomen väestörakenne muuttuu ja työikäisten määrä vähenee monilla aloilla. Maahanmuutolla on suuri merkitys Suomen taloudelle ja erityisesti Helsingin seudun aluetaloudelle.  

”Yritykset ja organisaatiot tarvitsevat monilla aloilla paitsi osaavaa työvoimaa, myös erityisosaamista, jota ei ole saatavissa Suomesta”, Helsingin seudun kauppakamarin projektipäällikkö Satu Salonen sanoo. 

Erityisosaamisen lisäksi monikulttuurisella henkilöstöllä on todettu olevan paljon positiivisia vaikutuksia muun muassa asiakastyytyväisyyteen, tuotekehitykseen, kielitaitoon, verkostoihin ja yrityksen kansainvälistymiseen. 

Salonen korostaa, että rekrytoinneissa ei välttämättä tarvitse tähystää heti ulkomaille, sillä Suomessakin riittää muualta tulleita ammattilaisia. Tärkeää olisi hyödyntää jo maassa olevaa potentiaalia. 

”Esimerkiksi suomalaisissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on noin 20 000 kansainvälistä opiskelijaa, joista 3 000 – 4 000 valmistuu vuosittain. Kun heille tarjottaisiin työ- ja harjoittelupaikkoja, saataisiin eri alojen osaamista pysymään Suomessa.” 

Aika panostaa kansainvälisiin opiskelijoihin 

Tällä hetkellä kansainvälisten opiskelijoiden on melko vaikeaa löytää Suomesta sopivia harjoittelupaikkoja, joten moni palaa kotimaahansa kesäksi työharjoitteluun. Salonen toteaa, että potentiaalia on hukattu pitkään, joten nyt olisi aika panostaa heihin. Korkeakouluissa tilanteeseen on jo herätty. 

”Monissa korkeakouluissa on esimerkiksi aloitettu kansainvälisille opiskelijoille suunnattuja International Talent -ohjelmia, joiden tarkoituksena on luoda yhteyksiä opiskelijoiden ja työnantajien välille. Lisäksi suomen kielen opiskelun kannustamiseen on luotu erilaisia malleja”, Salonen sanoo. 

Suomessa kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen on ihan alkutekijöissään verrattuna esimerkiksi Ruotsiin tai Saksaan, joissa maahanmuuttajien määrä on moninkertainen. Tähän ongelmaan vastaa kauppakamarin Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanja, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta ja sen yrityksistä nykyistä avoimempia kansainvälisille osaajille.  

Kansainvälistyminen ei tarkoita välttämättä toimimista ulkomailla.

Sisäinen kansainvälistyminen tarkoittaa yrityksen valmiutta rekrytoida ulkomaalaisia työntekijöitä, johtaa kansainvälisiä tiimejä ja rakentaa toimiva monimuotoinen työyhteisö.  

”Kampanja kannustaa yrityksiä ja työnantajia kansainvälisten osaajien rekrytointiin ja tukee kansainvälisten osaajien potentiaalin tunnistamisessa. Vaikka kansainvälisen työntekijän palkkaaminen saattaa tuntua alkuun isolta askeleelta, se voi olla yritykselle myöhemmin menestystekijä ja kilpailuetu.”  Testaa yrityksesi kansainvälistymiskunto