Artikkelikuva

Kaupan sijainnin ohjausta on kevennettävä

Edellisen hallituksen aloittamaa norminpurkutyötä tulee jatkaa kuluvalla hallituskaudella. Helsingin seutu ja muut kasvavat kaupunkiseudut tarvitsevat rakentamista ja asuntotuotantoa edistävää sääntelyn purkamista.

Kaavoituksen ja rakentamisen sääntelyn vähentämisessä päästiin vasta alkuun, ja toteutettujen muutosten vaikutukset jäänevät vähäisiksi. Erityisesti kaupan sijainnin ohjaus kaipaa keventämistä, toteaa Helsingin seudun kauppakamarin maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri.

Helsingin seutu on Suomen väestön ja kaupan merkittävin keskittymä. Kauppa on suuri työllistäjä alueella. Helsingin seutu myös kasvaa voimakkaasti. Tuoreen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-suunnitelman lähtökohtana on, että vuoteen 2050 mennessä seudulla on 500 000 asukasta ja 300 000 työpaikkaa nykyistä enemmän. Väestönkasvu painottuu pääkaupunkiseudulle. Lisäksi pääkaupunkiseudulle pendelöi jo nykyään noin 120 000 työntekijää joko muualta seudulta tai valtakunnasta.

– Kasvavaan palvelu- ja asuntotarpeeseen vastaaminen edellyttää kunnilta joustavampaa suhtautumista rakentamiseen. Varsinkin kaupan ohjaus kaavoituksessa on saanut kohtuuttomat mittasuhteet. Tiukka viranomaisohjaus korostuu pääkaupunkiseudulla, jossa suuresta asukasmäärästä ja odotettavissa olevasta kasvusta johtuen olisi päin vastoin vähiten tarvetta kauppojen sijainnin tai laadun ohjaukselle, ihmettelee Pasuri.

Kauppa elää suurta murrosta, jonka lopputulosta on vaikea ennustaa tai ohjata.

Kaupan konseptit kehittyvät jatkuvasti, eikä ole perusteltua säännellä kaupan eri muotoja (päivittäistavara, tilaa vaativa kauppa, muu erikoistavaran kauppa) toisistaan poikkeavasti.

Kaavoituksella tapahtuva tiukka ohjaus aiheuttaa tulkintaongelmia ja lisäkustannuksia, rajoittaa kilpailua sekä vaikeuttaa uusien käyttötapojen kehittämistä olemassa oleville liikepaikoille.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoituksella on edistettävä kaupan kilpailua, mikä on käytännössä mahdollista vain tarjoamalla kaupan toimijoille riittävästi vaihtoehtoisia sijoittumispaikkoja.

– Kauppa tarvitsee niitä myös voidakseen reagoida muuttuvaan toimintaympäristöön. Lakia on muutettava siten, että kaupan sijainnin ohjaus vähenee huomattavasti koko maankäytön suunnittelujärjestelmässä. Kaupan laatuun perustuvat määräykset tulee kieltää kaavoituksen kaikilla tasoilla, vaatii Pasuri.

Vastaa ympäristöministeriön kyselyyn kuntien maapolitiikasta

Vastaa ympäristöministeriön kyselyyn kuntien maapolitiikasta

Lue myös

Kauppa on taas kotikorttelin keskipiste

Uusimaa on monelle toimialalle ylivoimaisesti tärkein ja volyymeiltään suurin alue. Sitä se on myös vähittäiskaupalle ja sen...

Lausunto: Ympäristöministeriön ehdotus hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Huomioita alueidenkäytön kokonaisuudesta Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on yksi tämän...

Lausunto: Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä

Helsingin seudun kauppakamari on 10.11.2021 antanut lausunnon Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolle Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä.