Artikkelikuva

Komissio kuulolla – vaikuta antamalla palautetta

Komissio yrittää järkeistää EU-lainsäädäntöä.

Yritysten, kansalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä halutaan kuulla sääntelyprosessin eri vaiheissa aina alkuperäisestä ideasta ja etenemissuunnitelmasta lähtien. Voimassa olevaan lainsäädäntöön voi myös ehdottaa parannuksia. Komission sivulta pääsee antamaan palautetta » 

Erityisen tärkeää olisi kuulla yritysten mielipiteitä näytön keräämisen vaiheessa, eli julkisissa kuulemisissa. Lainsäädäntöhankkeiden eri puolia ja mahdollisia vaikutuksia esitellään kyselyissä, ja kommentteja voi antaa haluamassaan laajuudessa. Kyselyt ovat auki 12 viikkoa.

Komission sivuilta voi myös tilata ilmoituksen kiinnostavista aihepiireistä julkaistavista kuulemisesta. Käynnissä olevat julkiset kuulemiset » 

Helsingin seudun kauppakamarin Enterprise Europe Network -yksikkö  välittää komissiolle tietoa yritysten kohtaamista ongelmista EU:n sisämarkkinoilla. Neuvomme yrityksiä luottamuksellisesti konkreettisissa tilanteissa ja raportoimme yritysten sisämarkkinaongelmista komissiolle ilman, että vaikeuksia kohdanneet yritykset ovat tunnistettavissa.

Tavoitteena on yksinkertaistaa ja parantaa sisämarkkinalainsäädäntöä.

Teemme yhteistyötä myös SOLVIT-verkoston kanssa, joka toimii Suomessa työ- ja elinkeinoministeriössä.

SOLVIT ratkoo yritysten ja kansalaisten kohtaamia rajat ylittäviä ongelmia viranomaisyhteistyössä EU/ETA-alueella, jos ongelman voidaan epäillä johtuvan lainsäädännön väärinsoveltamisesta, puutteellisesta päätöksenteosta tai esimerkiksi EU-lainsäädännön virheellisestä harmonisoinnista kyseisessä EU-maassa.

Lue myös

Neuvontapalvelut: Ukrainasta pakeneville tai Ukrainassa avun tarpeessa oleville annettujen lahjoitusten vapautus arvonlisäverosta

Ukrainan sotaa pakeneville tai Ukrainassa avun tarpeessa oleville henkilöille lahjoitettavien tai...

Turvallinen julkisen liikenteen käyttö vaatii linjauksia – komission ohjeet julki

Euroopan komissio on julkaissut käytännönläheiset ohjeet jäsenmaille henkilöliikenteen rajoitusten purkamisesta.

EU:n koronatoimenpiteet

Koronakriisi on pysäyttänyt lähes koko talouden, sulkenut ihmiset koteihinsa ja pystyttänyt rajat myös EU-maiden välille. Yhteistyötä kuitenkin tarvitaan – nyt jos koskaan.