Artikkelikuva

Helsingin seudun MAL-sopimusneuvottelut saatava pikaisesti maaliin – valtion rahoitettava pääosa Espoon kaupunkiradasta

Valtion ja Helsingin seudun kuntien väliset MAL-sopimusneuvottelut ovat vielä kesken, vaikka edellinen sopimuskausi päättyi jo viime vuoden lopussa. Sopimukseton tila on myrkkyä seudun asuntotuotannolle, jonka hyytyminen olisi vakava lisäisku koronakriisistä laajasti kärsivälle metropolialueelle. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan sopimukseen pääsemistä viivästyttää erimielisyys valtion rahoitusosuudesta Espoon kaupunkiradan rakentamisessa. Valtion tulee rahoittaa pääosa merkittävistä raskaan raideliikenteen investoinneista, kuten Espoon kaupunkiradasta.

– Helsingin seudun voimakas väestönkasvu vaatii jatkuvia satsauksia asuntorakentamiseen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen. Viime vuosina hyvään vauhtiin päässyttä asuntotuotantoa ei saa päästää notkahtamaan. Espoon kaupunkirata on erinomainen elvytysinvestointi, jolla on positiivisia vaikutuksia niin asuntotuotantoon kuin sekä seudulliseen että valtakunnalliseen liikennejärjestelmään, painottaa maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri Helsingin seudun kauppakamarista.

Valtion osuus Helsingin seudun MAL-sopimusten mukaisista liikenneinvestoinneista on merkittävästi pienentynyt 2010-luvulla samanaikaisesti, kun seudun asuntotuotanto ja sen tavoitteet ovat kasvaneet. Valtion vuoden 2019 lisätalousarvio ja vuoden 2020 talousarvio eivät sisältäneet juuri mitään liikenneinvestointeja Helsingin seudulle.

– Raiteisiin kannattaa satsata siellä, missä niillä on eniten käyttäjiä. Valtio maksoi noin 70 prosenttia Kehäradan rakentamisesta. Espoon kaupunkirata on sekä seudullisesti että valtakunnallisesti osana Tunnin juna -hanketta vähintään yhtä tärkeä investointi. Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa sitoudutaan vahvasti tieliikenteen päästöjen vähentämiseen erityisesti raideliikenteeseen investoimalla. Nyt hallituksella on oiva tilaisuus osoittaa, että kirjauksilla on katetta, pohtii Pasuri.

Helsingin seutu on Suomen väestön, kaupan ja kansainvälistymisen kiistaton keskittymä, joka kasvaa muuta maata nopeammin. Uuden MAL-suunnitelman lähtökohtana on, että vuonna 2050 Helsingin seudulla olisi jopa puoli miljoonaa asukasta ja 300 000 työpaikkaa nykyistä enemmän. Seudulla tehdään noin neljä miljoonaa seudun sisäistä matkaa päivässä. Pääkaupunkiseudulle pendelöi noin 120 000 työntekijää joko muualta seudulta tai valtakunnasta.

Lue myös

Toimitusjohtajalta: Helsingin seudun erityistarpeet ansaitsevat huomion hallitusohjelmassa

Helsingin seudulla sekä mahdollisuudet että monet haasteet ovat moninkertaiset. Helsingin seudun...

Toimitusjohtajalta: Valtion rahoitusta Helsingin seudun liikennejärjestelmään on lisättävä huomattavasti

Väyläviraston investointiohjelma vuosille 2024–2031 on päätöksenteossa. Ohjelmaluonnoksessa myönnetään, että hyöty–kustannus -suhteeltaan...

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.