Artikkelikuva

Helsingin seudun yrityksissä halua vahvistaa Uudenmaan roolia EU:n päätöksenteossa – usko EU:n kilpailukykyyn vähäinen

Puolet Helsingin seudun yrityksistä vahvistaisi alueiden, kuten Uudenmaan roolia EU:n päätöksenteossa, neljännes ei vahvistaisi, käy ilmi Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityskyselystä. Helsingin seudun yritykset antavat elinkeinoelämän näkökulmasta suomalaismeppien onnistumisesta kouluarvosanan 7. Kolme neljästä vastaajasta on sitä mieltä, että EU pärjää huonosti kilpailukyvyssä Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa.

52 prosenttia Helsingin seudun yrityksistä vahvistaisi Uudenmaan roolia EU:n päätöksenteossa. 26 prosenttia ei, 21 prosenttia ei osaa sanoa.

”Yritysten vastaukset kertovat siitä, että alueiden, kuten Uudenmaan, asema tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon EU:n päätöksenteossa. Alueiden päätösvallan lisäämisen lisäksi yritysvastaajat toivovat seuraavaan EU:n komission ohjelmaan konkreettisia toimia sääntelyn keventämiseksi, kilpailukyvyn parantamiseksi, sisämarkkinoiden kehittämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtaja Markku Lahtinen.

Yritysvastaajien kouluarvosana Suomen meppien onnistumisesta suomalaisen elinkeinoelämän näkökulmasta on 7. Saman arvosanan ne antavat valtiolle.

Myös EU:n kilpailukyvyssä on vastaajien mielestä kohennettavaa. 76 prosenttia alueen yrityksistä arvioi, että EU pärjää kilpailukyvyssä Yhdysvaltain kanssa huonosti tai erittäin huonosti, yksitoista prosenttia katsoo EU:n pärjäävän hyvin tai erittäin hyvin. Kaksitoista prosenttia uskoo tasavertaiseen pärjäämiseen.

”Avoimissa vastauksissa yritykset toivovat EU:n pitävän huolta sisämarkkinoiden tehokkaasta toiminnasta, luopuvan pikkutarkasta sääntelystä ja puuttuvan vapaata kilpailua vääristävien avokätisten valtiontukien käyttöön. EU:n halutaan panostavan tutkimukseen, kehitykseen ja koulutukseen, joilla voidaan myös vastata globaaliin kilpailuun”, sanoo Lahtinen.

95 prosenttia vastaajista aikoo äänestää EU-vaaleissa.

Näin jäsenkysely tehtiin

Helsingin seudun kauppakamarin jäsenkyselyyn vastasi 202 yritystä. Kysely tehtiin aikavälillä 14.–20.5.2024.

Helsingin seudun kauppakamarilla on noin 7 000 jäsentä. Helsingin seudun kauppakamarin toiminta-alue kattaa 21 kuntaa Uudenmaan alueella.

Lisätiedot:

Markku Lahtinen, vaikuttamistyön johtaja, Helsingin seudun kauppakamari, markku.lahtinen@helsinki.chamber.fi, +358 358 50 571 3564

Korjaus 23.5. kello 22.36. Korjattu aikoo äänestää -kohdasta 94 prosenttia 95 prosentiksi.

Lue myös

Helsingin seudun yritysten EU-kannat

52 prosenttia Helsingin seudun yrityksistä vahvistaisi Uudenmaan roolia EU:n päätöksenteossa. 26 prosenttia ei, 21 prosenttia ei osaa...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Leena Saarinen: Oppiminen vie yhteiskuntaa – ja yhteiskunnassa – eteenpäin

HELBUS on vuonna 2012 perustettu yksityinen suomalainen kauppakorkeakoulu, jossa voi suorittaa englantilaisen yliopiston University of...