Artikkelikuva

Helsingin seudun yritysten suhdanteissa synkkyyttä ja epävarmuutta

Uudenmaan elinkeinoelämän suhdannenäkymät jatkuvat vaikeina. Talouden asteittainen palautuminen näyttää pysähtyneen ja suhdanneodotukset ovat yrityksissä alentuneet. Teollisuuden ja rakentamisen suhdannenäkymät ovat heikot. Elinkeinoelämän keskusliiton tuore Suhdannebarometri luotaa yritysten suhdannetilannetta ja -näkymiä.

Uudenmaan yritysten suhdannearviot ovat kääntyneet laskuun syksyllä 2020. Tämänhetkistä suhdannetilannetta mittaava saldoluku oli -45, kun vielä heinäkuussa oltiin -37 pisteen tasolla. Yrityksissä arvioidaan, että tilanne pysyy lähikuukausina ennallaan (49 %) tai heikkenee (45 %). Vain kuusi prosenttia vastaajayrityksistä uskoo tilanteen olevan pikaisesti paranemassa. Uudenmaan yritysten suhdannekuva vastaa hyvin koko maan keskiarvoa.

Helsingin seudun kauppakamarin johtajan Markku Lahtisen mukaan näkymät yrityksissä ovat odotetun synkät.

– Palvelualoilla näkyy suhdannenäkymien heikentymistä, kuten koko elinkeinoelämässä. Koronakriisi tuo yrityksiin epävarmuutta ja toiveikkaan kesäkauden jälkeen talouden asteittainen palautuminen on hiipunut, Lahtinen kommentoi EK:n Suhdannebarometrin tuloksia.

Yritysten tuotanto- ja myyntimäärät pienenivät heinä–syyskuun välisenä aikana ja myös loppuvuotta koskevat tuotanto-odotukset ovat vaisuja.  Myös työvoiman määrän arvioidaan supistuvan edelleen hieman.

Nyt on olennaista pitää kotimainen kysyntä mahdollisimman korkealla tasolla Helsingin seudulla.

Alueen kaupan ja palvelujen alan yritykset ovat kärsineet eniten koronasta ja niiden mahdollisuus toimia tulisi turvata rajoitustenkin aikana, Lahtinen painottaa.

Puolet vastaajayrityksistä arvioi kannattavuuden jääneen heinä–syyskuussa vuodentakaista huonommaksi ja kannattavuus hiipunee myös vuoden lopulla. Teollisuudessa ja rakentamisessa tilauskannat ovat Suhdannebarometrin mukaan painuneet selvästi alle normaalina pidetyn tason myös Helsingin seudulla. Vaikka teollisuuden tilanne jatkuu vaikeana, suhdannenäkymissä on havaittavissa varovaista toiveikkuutta.

– Helsingin seudulla on nopeutettava EU-elvytysrahoituksella maankäytön, asumisen ja liikenteen kesäkuun neuvottelutuloksessa päätettyjä infra-investointeja. Alueen toimintakyvyn kannalta myös Helsinki-Vantaan lentokenttäalueen pitäminen toimintakykyisenä pahimman kriisin korostuu, Lahtinen linjaa.

Lahtinen jatkaa, että nyt on oikea aika lisätä vientiponnisteluja ja saada uusia yrityksiä mukaan kansainvälisille markkinoille.

Helsingin seudun yrityksissä olisi tärkeää päästä kiinni Euroopan elvytyspaketin myötä avautuviin uusiin markkinoihin erityisesti teollisuudessa ja palveluviennissä.

Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton Suhdannebarometri selvitti yrityksiltä arvioita suhdannenäkymistä vuoden kolmannelta neljännekseltä lokakuussa 2020.
Kyselyyn vastasi 1 262 yritystä. EK julkaisee Suhdannebarometrin neljä kertaa vuodessa.

Suhdannebarometri, lokakuu 2020

Alueelliset suhdannenäkymät

Lue myös

Toimitusjohtajalta: Poliittiset lakot ovat lisänneet epävarmuutta Helsingin seudun yrityksissä

Vaikka poliittiset lakot ovat kohdistuneet Suomessa voimakkaimmin teollisuuteen ja logistiikan alaan,...

Lausunto: Luonnos Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2024 (AM-ohjelma)

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen...

Lausunto: Luonnos valtion väyläverkoston investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032

Väylävirasto on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032.