Rakentaminen ja suhdanteet Helsingin seudulla – kauppakamarin toimialakatsauksen julkistus 12.1.2022

Kauppakamarin toimialakatsaus: Helsingin seudun asuntotuotanto vakaata, toimitilarakentamisen volyymit vaisuja

Pitkittynyt koronapandemia murentaa Helsingin seudun yritysten suhdanneodotuksia. Tuotanto on kasvanut eniten teollisuudessa ja informaatio- ja viestintäalalla. Kustannusten voimakas kasvu hidastaa kuitenkin tuotannon kehitystä merkittävästi. Seudun asuntotuotanto on kasvussa, mutta toimitilarakentaminen on alhaisella tasolla, selviää 12. tammikuuta 2022 julkistetusta Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsauksesta.

Henkilöstön määrä nousi vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä edellisvuodesta kaikilla päätoimialoilla, kasvu oli voimakkainta informaatio- ja viestintäalalla. Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen arvioi, että kasvu oli keskimääräistä suurempaa myös liike-elämän palveluissa, rahoituksessa ja rakentamisessa.

Korona heikentää suhdanneodotuksia

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 16 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016. Liiketoiminta kääntyi Helsingin seudun yrityksissä nousuun vuoden 2021 toisella neljänneksellä lähes kaikilla päätoimialoilla ja kasvu jatkui useilla aloilla myös vuoden kolmannella neljänneksellä.

– Ennakkoarvion mukaan Helsingin seudun teollisuudessa liikevaihdon kasvu jatkui vuotta aikaisempaan verrattuna, ja rakentamisessakin liikevaihdon lasku taittui edellisvuodesta vuoden 2021 heinä-syyskuussa, kertoo Lahtinen.

Toimialojen välillä on edelleen isoja eroja, jotka näyttävät kasvavan. Vaikka suhdanneodotukset ovat kokonaisuudessaan hieman positiivisia, yritykset arvioivat kannattavuuden heikkenevän seuraavan kolmen kuukauden aikana. Helsingin seudun syvää ahdinkoa kuvaa Lahtisen mukaan hyvin se, että majoitus- ja ravitsemistoiminnan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä kotitalouksien palveluiden liikevaihto jää vielä selvästi alle vuoden 2016 tason.

– Selvitäkseen ilman massiivisia konkursseja ja työpaikkojen menetyksiä Helsingin seudun yritykset tarvitsevat merkittäviä lisäpanostuksia koronasta aiheutuvien tappioiden kattamiseen. Nyt on varmistettava, että elinkelpoiset yritykset säilyvät elossa erityisesti majoitus- ja ravitsemisalalla, henkilöliikennepalveluissa, kotitalouksien palveluissa ja tapahtuma-alalla, Lahtinen painottaa.

Asuntotuotanto pysyi edellisen vuoden tasolla

Asuntotuotanto on pysynyt Helsingin seudulla korkealla tasolla jo neljättä vuotta peräkkäin. Valmistuneiden asuntojen määrä kasvoi tuntuvasti Espoossa, jossa valmistui yli 5 000 asuntoa. Helsingissä ja KUUMA-seudulla tuotanto laski hieman vuoteen 2020 verrattuna. Uusien asuntojen keskikoko on pienentynyt 10 vuodessa merkittävästi, sillä omakotitalojen osuus on supistunut asuntotuotannossa.

– Vuosittain on valmistunut lähes 18 000 asuntoa, mikä on hyvä taso, josta on pidettävä vähintäänkin kiinni. Sen sijaan toimitilarankentaminen on painunut vuosiin 2016–2018 verrattuna alhaiselle tasolle, Lahtinen sanoo. Toimitiloista yli 40 prosenttia koostui logistiikkarakennuksista, neljännes liike- ja toimitilarakennuksista.

– Toimistokäyttäjien muuttuvat tilatarpeet ylläpitävät toimistosektorilla uudisrakentamis- ja saneeraustarvetta. Logistiikkatilan lisääntynyt tarve, esimerkiksi verkkokaupan osalta näkyy nyt uusien logistiikkakiinteistöjen lisääntyneenä valmistumisena. Liiketilojen uudet hankkeet vetävät puolestaan henkeä pääkaupunkiseudun kauppakeskusrakentamisen boomin jälkeen. Kokonaisuutena toimitiloja valmistuu kuluvana vuonna selvästi viime vuotta enemmän, arvioi Catellan johtaja Erkki Hakala.

Tutustu julkaisuun (PDF): Helsingin seudun toimialakatsaus tai

lue digiversio Helsingin seudun toimialakatsaus 4|2021

Toimialakatsaus täydennettynä suhdannenäkymillä

 


Helsingin seutu on maan suurin ja kansainvälisin yritystoiminnan keskittymä, jossa sijaitsee 32 prosenttia maan työpaikoista ja tuotetaan 37 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Seudun yritystoiminta on erikoistunut informaatioaloihin, tukkukauppaan ja logistiikkaan sekä liike-elämän ja rahoituksen palveluihin. Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsaukset selvittävät alueen kilpailukykyä ja kehitystä säännöllisesti.


Lisätietoja:

Markku Lahtinen, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari, p. 050 571 3564,
markku.lahtinen@helsinki.chamber.fi

Erkki Hakala, johtaja, Catella Property Oy, p. 010 5220 230,
erkki.hakala@catella.fi

Tiina Tikander, viestintäpäällikkö, Helsingin seudun kauppakamari, p. 046 878 7540,
tiina.tikander@helsinki.chamber.fi

Helsingin seudun toimialakatsaus


Lue myös

Esitys hallitusohjelmaan: Kiihdyttämöpalvelu auttamaan yrityksiä tavoittamaan kansainväliset opiskelijat

Helsingin seudun kauppakamari ehdottaa hallitusohjelmaan kansainvälisille opiskelijoille sekä yrityksille ja oppilaitoksille...

Toimitusjohtajalta: Helsingin seudun erityistarpeet ansaitsevat huomion hallitusohjelmassa

Helsingin seudulla sekä mahdollisuudet että monet haasteet ovat moninkertaiset. Helsingin seudun...

Helsingin seudun yritykset odottavat tulevalta hallitukselta vaikuttavaa metropolipolitiikkaa 

Sosialidemokraatit alleviivasivat kampanjassaan aggressiivista vasemmisto-oikeisto-blokkijakoa ja muista isoista puolueista kaukana olevaa...