Finavia, havainnekuva Helsinki-Vantaan kehitysohjelmaan kuuluvasta terminaali 2:n laajunnuksesta. Toimialakatsauksen kansi teemana matkailu.

Kauppakamarin toimialakatsaus: Kotimainen matkailukysyntä ei riitä pelastamaan Helsingin seudun palveluyrityksiä ahdingosta

Helsingin seudun yritysten liiketoiminnassa näkyy nyt vahvoja kasvun merkkejä: vuoden toisella neljänneksellä liiketoiminta on piristynyt kaikilla päätoimialoilla, ja yritysten henkilöstömäärä on kasvanut seitsemän prosenttia. Erityisen vahvana kasvu näkyy majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Myös kuljetus- ja varastointialan sekä kotitalouspalvelujen liiketoiminta on kasvanut selvästi vuotta aiemmasta, selviää 29. syyskuuta 2021 julkistetusta Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsauksesta.

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat kääntyneet kasvuun edellisvuoteen verrattuna vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Erityisen vahvaa kasvu on ollut majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Helsingin seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto nousi ennakkoarvion mukaan yhdeksän prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Alueen yritysten suhdanneodotukset kohenivat edelleen palvelualoilla, mutta laskivat hieman kevään ja alkukesän aikana teollisuudessa ja rakentamisessa. Vahvasta toisen neljänneksen kasvusta huolimatta liiketoiminnan taso on sekä matkailu- ja ravitsemisalalla että henkilöliikenteessä huomattavasti pandemiaa edeltänyttä tasoa alempana.

– Nyt pitää tehdä kaikki voitava, että kansainvälinen matkailu ja liiketoiminnot saadaan nopeasti kasvuun. Kesällä piristynyt kotimainen kysyntä ei voi korvata ulkomaista kysyntää, jota ilman hotellit pysyvät vajaakäytöllä, ammattimaisissa tapahtumissa ei ole riittävästi kävijöitä ja matkustajalaivat menevät puolityhjinä, ravintolat eivät toimi kannattavasti ja vähittäiskaupan riutuminen Helsingin ydinkeskustassa kiihtyy, arvioi johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Väkeä palkataan nyt ahkerasti

Uudenmaan yrityksissä puute ammattitaitoisesta työvoimasta on noussut merkittäväksi tuotannon kasvun esteeksi. Lahtisen mukaan työvoimapula on rakenteellista ja suhdannenousu tekee sen entistä näkyvämmäksi. Työvoimapula pahenee niin kauan kuin työmarkkinoiden rakenteellisia uudistuksia ei saada toteutettua eikä työperäistä maahanmuuttoa pystytä lisäämään.

Yritysten palkkasummat ovat kääntyneet kasvuun edellisvuoteen verrattuna vuoden toisella neljänneksellä Helsingin seudulla. Palkkasummat ovat kohonneet kaikilla päätoimialoilla. Voimakkainta kasvu on ollut vuoden takaiseen verrattuna majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Yritykset ennakoivat, että lisää väkeä palkataan vilkkaasti lähikuukausina.

– Henkilöstömäärä on kasvanut reippaimmin kotitalouksien palveluissa. Rakentamisessa henkilöstömäärä on pysytellyt suunnilleen vuoden takaisella tasolla. Työntekijöitä on palkattu keskimääräistä enemmän informaatio- ja viestintäalalle, liike-elämän palveluihin ja rahoitukseen, Lahtinen kertoo.

Teollisuuden henkilöstömäärän ja palkkasumman trendi on ollut nousujohteista kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Helsingin seudun teollisuusyrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2020 noin 71 900 työpaikkaa. Lahtisen mukaan teollisuusyritysten henkilöstömäärä oli huhti-kesäkuussa seitsemän prosenttia korkeammalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.

– Alan palkkasumma nousi edellisvuodesta 10 prosenttia. Helsingin seudun teollisuusyritysten henkilöstömäärä on neljä prosenttia ja palkkasumma 11 prosenttia korkeammalla tasolla vuoteen 2016 verrattuna, Lahtinen kuvailee.

Kotimaiset matkustajat yöpyivät runsaasti Helsingin seudulla

Helsingin seudun kauppakamarin vuoden kolmannen toimialakatsauksen erityisteemana on matkailu. Korona-epidemian aiheuttamat rajoitukset ovat vaikuttaneet dramaattisesti erityisesti Helsingin seudulle suuntautuvaan matkailuun. Majoitus- ja ravitsemisalan liiketoiminta on kuitenkin noussut huhti-kesäkuussa vuoden takaisista pohjalukemista. Kesällä 2021 hotelliyöpymiset kääntyivät nousuun, ja kansainvälinen matkustajaliikennekin alkoi elpyä Helsingin seudulla. Laivamatkustajien määrät kääntyivät kesällä 2021 loivaan nousuun, vaikka kesä-heinäkuussa laivamatkoja tehtiin vielä edellisvuotta vähemmän.

– Suomen kansantalous menettää toista vuotta peräkkäin yli viisi miljardia euroa matkailun vientituloa, eikä se tunnu kiinnostavan päätöksentekijöitä, painottaa Eckerö Linen toimitusjohtaja Taru Keronen.

Helsinki-Vantaan lentoaseman pandemian hiljentämät matkustajamäärät kasvoivat jonkin verran edellisvuodesta keväällä ja kesällä 2021. Lentoliikenteen matkustajamäärä oli kuitenkin edelleen heinäkuussa 2021 vain alle viidennes vuoden 2019 heinäkuun tasosta.

– Finnairin strategian ytimessä on edelleen pysyä relevanttina ja vahvana vaihtoehtona Eurooppa – Aasia matkustajavirroissa. Tämä on myös tärkeää Suomen koko matkailuteollisuuden kannalta. Tärkeätä on Suomen matkustusrajoituskäytäntöjen kilpailukyky muiden EU-maiden rajoitusten kanssa, liikkumisen on oltava sujuvaa ja helppoa. Eurooppa on auki täysin rokotettujen osalta, USA on avautumassa ja suuri odotus kohdistuu Aasian maihin, sanoo Finnairin myyntijohtaja Mikko Turtiainen.

Helsingin seutu on maan suurin ja kansainvälisin yritystoiminnan keskittymä, jossa sijaitsee 32 prosenttia maan työpaikoista ja tuotetaan 37 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Seudun yritystoiminta on erikoistunut informaatioaloihin, tukkukauppaan ja logistiikkaan sekä liike-elämän ja rahoituksen palveluihin. Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsaukset selvittävät alueen kilpailukykyä ja kehitystä.


Katso MTV Uutiset Live Uutisaamusta

Onko matkailu elpymässä Helsingin seudulla?


Lisätietoja:

Markku Lahtinen, johtaja,
Helsingin seudun kauppakamari, p. 050 571 3564,
markku.lahtinen @ helsinki.chamber.fi

Tiina Tikander, viestintäpäällikkö
Helsingin seudun kauppakamari, p. 046 878 7540,
tiina.tikander @ helsinki.chamber.fi

Helsingin seudun Toimialakatsaus 3|2021

Toimialakatsaus 3 | 2021

Tutustu toimialasi tuoreimpiin suhdannekuviin ja tulevaisuuden näkymiin
Miten menee Helsingin seutu?

Lue myös

Q&A: Finnveran viennin rahoitusratkaisut

Vientitakuulaitos Finnvera tarjoaa suomalaisen viennin turvaksi laajan paletin takuita viennin luottoriskien varalta sekä rahoitusta ostajalle.

Lausunto: Luonnos valtion väyläverkoston investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032

Väylävirasto on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032.

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...