Artikkelikuva

Turun kauppakamarin koulutustarjonta laajenee yhteistyössä Helsingin seudun kauppakamarin kanssa

Turun kauppakamarin koulutusten tuottaminen siirtyy Helsingin seudun kauppakamarille ensi vuoden alusta alkaen. Yritysten ajankohtaiskoulutus monipuolistuu Varsinais-Suomen alueella merkittävästi.

– Voimavarojen yhdistäminen tuo tehokkuutta ja laadukkuutta yrityksille suunnattujen koulutusten järjestämiseen. Järjestelystä on etua ennen kaikkea kauppakamarien jäsenille, jotka hyötyvät jatkossa entistä laajemmasta ja monipuolisemmasta koulutustarjonnasta, kertoo toimitusjohtaja Risto Sundell Helsingin Kamari Oy:stä. Hänen mukaansa tavoitteena on kasvattaa koulutustarjontaa ensi vuonna yli 10 prosenttia.

Sundell korostaa, että pääpaino koulutusten järjestämisessä on ensi vuonna striimeissä pandemiatilanteesta johtuen. Verkkototeutukset mahdollistavat myös laajemman valtakunnallisen yhteistyön kauppakamarin järjestämissä yrityskoulutuksissa.

– Korona vauhditti koulutuksen digiloikkaa. Laadukas virtuaalinen koulutus edellyttää kuitenkin merkittäviä investointeja teknologiaan ja osaamiseen. Tässä tilanteessa on järkevää yhdistää voimat Helsingin seudun kauppakamarin kanssa, jolla on jo vuosien kokemus ja erinomaiset näytöt koulutusten digitalisoinnista. Yhteistyöllä varmistamme jäsenillemme monipuolisen ja laadukkaan koulutustarjonnan kaikissa olosuhteissa, sanoo Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.

Leiwo painottaa, että koulutuksia järjestetään edelleen myös paikan päällä Varsinais-Suomessa.

– Koulutusten striimaus ja digitaalisuus ovat joka tapauksessa tulleet jäädäkseen perinteisen läsnäolokoulutuksen rinnalle, hän jatkaa.

Helsingin seudun kauppakamari kouluttaa

Helsingin seudun kauppakamari järjestää vuosittain yli 250 koulutusta. Kauppakamarin KoulutusOnline mahdollistaa kouluttautumisen ajasta ja paikasta riippumatta.

Lue myös

Leena Saarinen: Oppiminen vie yhteiskuntaa – ja yhteiskunnassa – eteenpäin

HELBUS on vuonna 2012 perustettu yksityinen suomalainen kauppakorkeakoulu, jossa voi suorittaa englantilaisen yliopiston University of...

Lyhytterapia tarjoaa täsmälääkettä työssäjaksamiseen

Erilaiset mielenterveys- ja jaksamisongelmat ovat entistä useammin pitkien sairauslomien, työkyvyttömyyden ja ennenaikaisen eläköitymisen taustalla.

Kauppakamarin Johtajaklubista näköalaa, tietoa ja verkostoja

Mielenkiintoa herättää jo etukäteen ajatusten ja näkökulmien vaihto, kun klubilaiset tulevat niin monilta elinkeinoelämän suunnilta....