Artikkelikuva

Uudenmaan yritysten suhdannetilanne muuta maata parempi

Uudenmaan yritysten suhdannetilannearviot heikkenivät vuoden 2019 lopussa ja vuoden 2020 alussa. Suhdannetilanne oli tammikuussa 2020 kuitenkin hieman tavanomaista suotuisampi, saldoluku 7 (lokakuussa 10). Suhdannetilanteen ennakoidaan heikkenevän lievästi vuoden 2020 alussa.

Suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -3, kun saldoluku oli lokakuussa -16. Tammikuussa 12 % vastaajista arvioi suhdanteiden olevan hiipumassa, ennallaan tilanteen uskoi pysyvän 79 % ja 9 % odotti paranemista. Uudenmaan yritysten suhdannenäkymät ovat hivenen koko maan keskiarvoa myönteisemmät.

Yritysten tuotanto- ja myyntimäärät pysyivät likimain ennallaan vuoden 2019 lopussa. Tuotannon kasvun ennakoidaan vauhdittuvan vasta myöhemmin keväällä. Henkilökunnan määrä pysyi loka-joulukuussa likimain ennallaan.

Kysynnän heikkous kohosi tammikuussa yleisimmäksi kapeikkotekijäksi 30 %:n osuudella (lokakuussa 26 %). Ammattitaitoisen työvoiman puute lieveni 25 %:iin (lokakuussa 27 %). Kannattavuus on pysynyt likimain vuodentakaisissa lukemissa. Myyntihinnat ovat hienoisessa nousussa, mutta kustannusten kohoaminen on samaan aikaan jonkin verran yleisempää.

– Suhdanneodotukset ovat heikkenemässä, mutta onneksi odotettua vähemmän. Kysyntä nousi barometrissa nyt suurimmaksi yksittäiseksi kasvun esteeksi. Työvoiman kysyntä näyttää silti säilyvän yrityksissä edelleen vahvana, arvioi johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kyselyyn vastasi 326 uusmaalaista teollisuuden ja rakentamisen sekä palvelualan yritystä, jotka työllistävät yhteensä 110 000 henkeä.

Lue myös

Helsingin seudun yritykset odottavat tulevalta hallitukselta vaikuttavaa metropolipolitiikkaa 

Sosialidemokraatit alleviivasivat kampanjassaan aggressiivista vasemmisto-oikeisto-blokkijakoa ja muista isoista puolueista kaukana olevaa...

Lausunto: Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä

Helsingin seudun kauppakamari on 10.11.2021 antanut lausunnon Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolle Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä.

Ennakointikamari korostaa osaajapulan ratkaisemisessa yhteistyötä

Uusimaa tarvitsee siis monia akuutteja toimia koronapandemian vaikutuksista selviämiseen. Alueella toimiva laajan toimijaverkoston muodostama Ennakointikamari...