Artikkelikuva

Uudenmaan yritysten tilanne toistaiseksi hyvä: nyt tarvitaan panostuksia työllisyyteen ja investointeihin

Uudenmaan teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden yritysten suhdanneodotukset synkkenivät alkusyksyn 2019 aikana. Muualla maassa suhdanneodotukset painuivat miinukselle. Uudellamaalla yritykset arvoivat nykyisen suhdannetilanteen toistaiseksi normaalia paremmaksi saldoluvun ollessa nyt 10 (heinäkuussa 15). Uudellamaalla sijaitsee 35 % maan kaikista työpaikoista ja siellä tuotetaan 40 % maan bruttokansantuotteesta.

–          Nyt tarvitaan nopeita toimia, joilla kannustetaan yrityksiä rekrytoimaan uusia työntekijöitä ja investoimaan. Hallituksen tulee aikaistaa kaikkia toimia, joilla työllisyysasteen nousua vauhditetaan. Samoin työperäisen maahanmuuton ylipitkiä lupakäsittelyaikoja on lyhennettävä, jotta työvoiman saatavuus erityisesti osaamisintensiivisillä aloilla voidaan taata, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen.

Suhdannetilanne oli tavallista suotuisampi 19 %:lla vastaajista ja 9 %:lla tilanne oli normaalia heikompi. Yleisen suhdannetilanteen ennakoidaan hiipuvan loppuvuoden aikana. Suhdannenäkymien uusin saldoluku oli -16, kun saldoluku oli heinäkuussa -9. Lokakuussa 23 % vastaajista arvioi suhdanteiden olevan heikkenemässä, ennallaan tilanteen uskoi pysyvän 70 % alasta ja 7 % odotti paranemista.

Itä-Uudenmaan alueella tilanne ei merkittävästi poikkea Uudenmaan muusta tilanteesta.

–          Tällä alueella Kilpilahden teollisuusalueen merkitystä ei voi koskaan liiaksi korostaa. Siellä olevien yritysten hyvä taloudellinen tilanne heijastuu voimakkaasti koko alueelle ja luo kasvulle keskimääräistä paremmat olosuhteet. Suomen ja erityisesti keskeisten vientimaiden taloudellinen kehitys viime kuukausina on kuitenkin heijastunut myös alueen yritysten päätöksentekoon. Epävarmuus talouden suunnasta on jonkin verran lisääntynyt ja tämä vaikuttaa myös investointipäätöksiin. Halutaan vielä odottaa isojen investointien päätösten osalta, vaikka tämän hetken kysyntä suosisi investoinnin tekemistä. Alueen kasvun näkökulmasta jokainen uusi merkittävä investointi olisi äärettömän tärkeä. Kasvun varmistamiseksi tarvitaan siis investointeja ja työvoimaa. Osaavan työvoiman puute on selkeä kasvun este alueella toimiville yrityksille, arvioi Itä-Uudenmaan Osuuspankki toimitusjohtaja Mauri Molander.

Elintarviketeollisuudessa näyttää menevän hyvin tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa, mikä on poikkeus muihin aloihin verrattuna.

–          Makeisalalla vuosi on alkanut positiivisissa merkeissä mutta syksyn ja joulun myynnit ovat niin merkittävässä roolissa, ettei koko vuoden tulosta voida vielä ennustaa. Brunbergin myynti on kehittynyt hyvin tänä vuonna ja olemme lisänneet henkilökuntaa syksyn aikana. Uskomme että tuotanto ja myynti jatkuu vahvana myös lähitulevaisuudessa, toteaa Brunberg Oy:n toimitusjohtaja Katarina Enholm.

Ammattitaitoisen työvoiman puute on lieventynyt hieman, mutta työvoimapula oli lokakuussa edelleen ongelmana 27 %:lla vastaajista (heinäkuussa 33 %). Samaan aikaan kysyntä oli vaimeaa 26 %:lla alasta. Kannattavuus oli kolmannella vuosineljänneksellä hieman vuoden takaista parempi. Tuotantokustannusten nousu on ollut viime kuukausina myyntihintojen kohoamista yleisempää.

Lue myös

Pulaa sairaanhoitajista, ylitarjontaa myyjistä – Ennakointikamarin katsauksessa tarkastellaan työvoiman kohtaantoa Uudellamaalla

Maaliskuussa 2024 Uudellamaalla ilmoitettiin 18 088 uutta työpaikkaa. Työvoiman kysyntä on...

Viikon kysymys: Mitä tulee tehdä, kun toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen arvioitu kesto tulee täyteen?

Olemme muutosneuvotteluiden seurauksena lomauttaneet yhden työntekijöistämme toistaiseksi. Työntekijälle annetun lomautusilmoituksen mukaan...

Uudenmaan korkeakouluihin tarvitaan kipeästi lisää aloituspaikkoja

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari julkaisi helmikuussa 2022 selvityksen Korkeakoulujen aloituspaikat ja hakijat Uudellamaalla ja...