Artikkelikuva

VASTUULLINEN SIJOITTAJA – Tervetuloa kirjan julkistamistilaisuuteen 10.1.2020

Jokaisella sijoitusvalinnalla on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan. Vastuullinen sijoittaja -kirja antaa sijoittajalle ideoita ja esimerkkejä siitä, miten vastuullisia sijoitusvalintoja ja positiivista vaikutusta on mahdollista tehdä käytännössä.

Vastuullinen sijoittaminen on valtavirtaa

Vastuullinen sijoittaminen on jo pysyvä osa aikamme sijoitusmaailmaa. Sen merkitys korostuu jatkossa entisestään, kun instituutiosijoittajiin kohdistuva lainsäädäntö kehittyy ja yhteiskunnan tarve rahoittaa kestävämpää tulevaisuutta kasvaa.

Vastuullinen sijoittaja -kirja avaa vastuullisen sijoittamisen laajaa kenttää eri näkökulmista. Se esittelee mm. vastuullisen sijoittamisen kehitystä, keskeisiä syitä sijoittaa vastuullisesti ja erilaisia lähestymistapoja. Mukana on vastuullisen sijoittamisen megatrendejä ja teemoja, joita sijoittaja voi huomioida sijoituksissaan. Lisäksi kirja käsittelee vastuullisen sijoittamisen vaikutusten mittaamista ja raportointia. Kirjaa ryhdittävät tutkimustietoa sisältävät inforuudut sekä eläkesijoittajien ja varainhoitajien parissa kerätyn tutkimusaineiston tulokset.

Teos on käytännönläheinen käsikirja aiheesta kiinnostuneille, vastuullista sijoittamista aloitteleville ja sitä jo tekeville. Kirjassa on runsaasti esimerkkejä ja ohjeita sekä vastuullisen sijoittamisen sanasto.

Asiantunteva kirjoittajaryhmä

Kirjan kirjoittajilla on pitkä kokemus vastuullisesta sijoittamisesta sekä eläkesijoittajan, omaisuudenhoitajan, neuvonantajan että akateemisen tutkijan näkökulmasta. KTM Anna Hyrske on vastuullisen sijoittamisen päällikkö työeläkeyhtiö Ilmarisessa, KTM Magdalena Lönnroth työskentelee salkunhoitajana ja vastuullisen sijoittamisen päällikkönä Kirkon eläkerahastossa, MMT Riikka Sievänen koordinoi vastuullisen sijoittamisen ja varainhallinnan palveluita KPMG:n Vastuullinen sijoittaminen ja yritysvastuu -ryhmässä ja KTK Antti Savilaakso työskentelee vastuullisen sijoittamisen freelance-konsulttina Lontoossa

Miten navigoida ESG-asioiden monitahoisessa ja muuttuvassa universumissa?

Tervetuloa Vastuullinen sijoittaja -kirjan julkistamistilaisuuteen 10.1.2020 kuulemaan, kun Anna Hyrske, Magdalena Lönnroth, Antti Savilaakso ja Riikka Sievänen keskustelevat vastuulliseen sijoittamiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja haastattelevat case-puhujia!

Tutustu julkistamistilaisuuden ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa https://www.kauppakamarikauppa.fi/vastuullinen-sijoittaja-kirjan-julkistamistilaisuus-10-1-2020.html.

Kirjan tiedot ja tilaaminen: https://www.kauppakamarikauppa.fi/catalog/product/view/id/2871/s/vastuullinen-sijoittaja/category/3/ 

Lue myös

Lainaa vai tukea koronaviruksen aiheuttamasta tulonmenetyksestä – käsittely kirjanpidossa

Pyynnön maksujärjestelystä voi tehdä OmaVerossa 26.5.2020 alkaen. Jos yritys on jo...

Tilinpäätös ja veroilmoitus koronaviruksen aikana – PÄIVITETTY

Tilinpäätös tulee laatia kirjanpitolain mukaan neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Vastuullinen sijoittaminen kuuluu kaikille

Kirjan kirjoittajat – Anna Hyrske, Magdalena Lönnroth, Antti Savilaakso ja Riikka Sievänen – ovat tehneet töitä vastuullisen...