Artikkelit

Tulokset:

Asiakkaan maksuongelmista aiheutuneet luottotappiot

Koronaviruksen aiheuttama epidemia aiheuttaa suurimmalle osalle yrityksiä rahoitusongelmia. Näiden ongelmien seurauksena yritykset eivät pysty maksamaan laskujaan ostamistaan tavaroista tai palveluista.