Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J. Perälän blogikirjoitus koronaepidemiasta.

Vastuullisesti eteenpäin

Koronaviruksen leviäminen ja sen torjuminen jättää syvät jäljet talouteen. Kauppakamareiden viime viikolla toteuttamassa kyselyssä todettiin, että yritysten odotukset ovat synkät koko Suomessa. Helsingin seudulla ne ovat vielä synkemmät, mikä johtuu palveluvaltaisesta elinkeinorakenteesta.

Erityisen vaikea on pienten palveluyritysten tilanne. Ne ovat joutuneet ottamaan kriisin vastaan yhtäkkiä ja yllättäen. Myynti on monella yrityksellä pysähtynyt miltei kokonaan, mutta kiinteät kulut ovat jatkuneet entisellä tasolla. Niiden nopeaksi sopeuttamiseksi uuteen tilanteeseen tarvitaan nyt kaikkien osapuolten ymmärrystä ja joustavuutta. Helsingin kaupunki ja suuret eläkeyhtiöt ovat näyttäneet hienoa esimerkkiä, kun ne ovat ilmoittaneet ravintolayritysten vuokrista luopumisesta valtioneuvoston asettamien aukiolorajoitusten ajaksi.

Noin kaksi kolmasosaa yrityksistä kertoo käynnistäneensä henkilöstön lomautukset tai arvelee joutuvansa tekemään lähikuukausina niin. Lomautukset ovat Suomen työmarkkinoiden erikoisuus, joka on tarkoitettu juuri koronakriisin kaltaisten äkillisten muutosten hallintaan. Toteutetut lain muutokset lomautusten nopeasta käynnistämisestä ja lomautettujen työttömyysturvan karenssipäivien poistamisesta tekevät lomautuksista entistä käyttökelpoisemman ja vastuullisemman tavan sopeutua uuteen tilanteeseen.

Valtiovallan käynnistämät toimenpiteet yritysten rahoituksen turvaamiseksi ovat tulleet tarpeeseen. Kauppakamarien kyselyssä noin puolet yrityksistä kertoo tarvitsevansa verojen ja eläkemaksujen suoritusten pidennyksiä. Kolmasosa aikoo kääntyä pankin puoleen rahoituksen turvaamiseksi ja yli 40 prosenttia sanoo hakevansa Business Finlandin kehittämisrahoitusta. Näiden rahoitusmuotojen volyymin turvaaminen on nyt tarpeen, jotta suurilta taloudellisilta vahingoilta ja työttömyyden massiiviselta kasvulta vältytään.

Tilapäinen rahoitusapu ei kuitenkaan riitä talouden saamiseen taas kestävälle pohjalle. Elinkelpoiset yritykset on autettava akuutin kriisin yli, mutta uuden nousun aikaansaamiseen tarvitaan vaikuttavampia toimenpiteitä. Maan hallituksen pian alkavaan kehysriiheen kohdistuu nyt paljon odotuksia. Infrahankkeiden suunniteltua nopeampi käynnistäminen ja veroelvytyksen aloittaminen toisivat nyt koko talouteen uutta toimeliaisuutta ja tulevaisuuden odotuksiin toivoa.

Kauppakamarissa olemme viime viikot tehneet hartiavoimin töitä yritysten auttamiseksi vaikean ajan yli. Vaikuttamistyötä tehdään nyt kaikkien kauppakamareiden yhteistyönä ministereiden ja avainministeriöiden pitämiseksi päivän tasalla yritysten tilanteesta ja sen kohentamiseksi tarvittavista toimista. Pidämme myös kuntien päättäjät tietoisina yritysten tarpeista.

Helsingin seudun kauppakamarissa varmistamme, että yritykset ovat mahdollisimman hyvin perillä tilanteesta ja käytettävissä olevista keinoista siihen sopeutumiseksi. Kauppakamarin koronasivuilla onkin ollut viime päivinä vilkasta.

Jäsenyritysten kannattaa muistaa, että kauppakamarin lakiasioiden, verotuksen, kirjanpidon ja EU-asioiden asiantuntijat palvelevat yrityksiä koko ajan.

Järjestämme myös verkkokoulutusta, jonka avulla yritykset saavat eväitä toimintojen järjestämiseen uuden tilanteen mukaiseksi. Ulkomaankaupan asiakirjapalvelut toimivat koko ajan, mikä on tärkeää yritysten vientitoimitusten sujuvaksi hoitamiseksi.

Kauppakamarin omassa toiminnassa olemme samassa tilanteessa kuin jäsenyrityksetkin.

Toimimme ja pidämme kokoukset nyt etäyhteyksien avulla, vähintään yhtä tehokkaasti kuin aiemmin. Joudumme itsekin sopeuttamaan omat kustannuksemme uuteen tilanteeseen, mutta teemme sen niin, että kaikki jäsenpalvelut toimivat katkotta koko ajan.

Lue myös

Lausunto: Luonnos Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2024 (AM-ohjelma)

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen...

Viikon kysymys: Tuleeko yrityksen tuotekehitysprojektin poistoja kirjata päättyvälle tilikaudelle, kun projekti on valmis vasta seuraavana tilikautena?

Pääsääntöisesti kyllä poistot pitää tehdä päättyvälle tilikaudelle. Kirjanpitolautakunta on ohjeistanut yleisohjeessaan...

Nyt on aika nostaa naisia johtoryhmiin

Keskuskauppakamari julkaisee kolme kertaa vuodessa naisjohtajakatsauksen, jossa mitataan naisten osuuksia pörssiyhtiöiden jäsenistä. Seurantaa on tehty vuodesta 2011...