Ennakointikamarin julkaisut

Ennakointikamarin julkaisut

Tuotamme Ennakointikamarissa puolivuosittain tilannekatsauksen Uudenmaan työvoiman kysyntään, saatavuuteen ja osaamistarpeisiin liittyen. Lisäksi teetämme Ennakointikamarissa erilaisia selvityksiä yhteistyökumppaneiden kanssa näiden aihepiirien tiimoilta.


Ennakointikamarin selvitys ammatillisesta koulutuksesta

Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA 11/2022

Selvityksen teemat ovat:

– Väestön koulutusrakenne ja ammatillisen koulutuksen osuus
– Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja Uudenmaan osuus
– Ammatillisen koulutuksen opintoalat ja työllistyminen eri opintoaloilla
– Opiskelijoiden ikäjakauma
– Pääasiallinen toiminta ja työllistyminen tutkinnon jälkeen tutkintotyypeittäin
– Opiskelijoiden kielijakauma ja englanninkielinen opetus
– Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä

Kansainväliset opiskelijat työllistyvät hyvin Uudellamaalla

Lue tiedote Helsingin seudun suurissa yrityksissä on kysyntää vieraskielisille korkeakoulutetuille.

Onkin tärkeää huolehtia siitä, että valmistuneille tarjotaan riittävästi työmahdollisuuksia ja kannustimia jäädä Suomeen töihin”, Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja arvioi.
Julkaisemme Helsingin seudun kauppakamarissa selvityksiä ja tutkimuksia myös muista ajankohtaisista aiheista.