Arvokasta tietoa saatavana osaamistarpeista

Talouden nopea muutos korostaa yritysten osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointia. Laajaan yhteistyöhön perustuva Ennakointikamari tuottaa tähän arvokasta tietoa.
Elon henkilöstöjohtaja Hilkka Malinen.

Uudenmaan yritysten ja koulutuksen järjestäjien yhteinen Ennakointikamari on lunastanut paikkansa tulevien osaamis- ja työvoimatarpeiden arvioinnissa. Näin arvioi työeläkeyhtiö Elon henkilöstöjohtaja Hilkka Malinen, joka on toiminut Ennakointikamarin puheenjohtajana vuoden 2020 alusta lähtien.

Yhteinen näkemys tulevista työvoimatarpeista

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari kokoaa yhteen työ- ja elinkeinohallinnon, yritysten, oppilaitosten ja aluehallinnon tietoja ja näkemyksiä, joiden pohjalta tuotetaan vuosittain kaksi tilannekatsausta Uudenmaan osaamis- ja työvoimatarpeista.

Myös palvelujohtaja Antonio Mikkonen henkilöstöpalveluyritys Baronasta pitää tärkeänä Ennakointikamarin tapaista foorumia, jossa voidaan keskustella ja suunnitella yhdessä toimenpiteitä työvoiman oikea-aikaisen saatavuuden varmistamiseksi.

Ennakointikamariverkoston jäsenet kokoontuvat säännöllisesti eri kokoonpanoissa hakemaan konkreettisia ratkaisuja ja toimenpiteitä Uudenmaan työllisyyden kysymyksiin.

– Verkoston muut toimijat ovat tulleet tutuiksi. On helppo ottaa yhteyttä tuttuihin ihmisiin aina kun siihen on tarvetta, jatkuvan oppimisen päällikkö Taru Ruotsalainen Metropolia Ammattikorkeakoulusta sanoo. Metropoliassa ennakointitietoja käytetään esimerkiksi rahoitushakemuksissa, Ruotsalainen kertoo.

Myös Vantaan ammattiopisto Varian rehtori Pekka Tauriainen sanoo, että Ennakointikamarin raporteista ja tietojen vaihdosta on hyötyä, kun oppilaitoksessa suunnitellaan koulutustarjonnan sisältöjä ja koulutuspaikkojen määrää. Lue lisää

Näin pandemia vaikutti työllisyyteen Uudellamaalla

Lue myös:

Uudistuksella haetaan apua yritysten tekijäpulaan

Maaliskuussa alkanut kuntakokeilu toi isoja muutoksia pääkaupunkiseudun työllisyyspalveluihin. Myös työnantaja-asiakkaille luvataan laajempia ja osuvampia palveluja. Maan työllisyyspalveluiden muutos on iso, kun työllisyyden kuntakokeiluksi kutsutun uudistuksen myötä yli puolet Suomen työttömistä työnhakijoista siirtyi valtion TE-toimistoista kuntien vastuulle.
Edellinen artikkeli Mielenkiintoinen näköalapaikka tarjolla Seuraava artikkeli Hyödynnä tarjolla olevia julkisia rahoituslähteitä yritystoiminnan eri vaiheisiin