Eurochambres 2023 -tutkimus, Euroopan sisämarkkinat

Eurochambres-tutkimus 2023 sisämarkkinoiden esteistä ja ratkaisuista

Euroopan yhtenäismarkkinat perustettiin 1. tammikuuta 1993, ja ne takaavat tavaroiden, palvelujen, ihmisten ja pääoman vapaan liikkuvuuden EU:ssa. 30 vuotta myöhemmin sisämarkkinoilla on edessään kiireellisiä haasteita sekä jatkuvia esteitä ja pitkäaikaisia esteitä, jotka estävät kasvun, investointien ja tuotannon lisääntymisen EU:ssa.

Eurooppalaisten kauppa- ja teollisuuskamarien verkosto on päättänyt yhdistää voimansa ja toteuttaa verkkokyselyn, jossa kartoitetaan sisämarkkinoiden puutteet ja mahdolliset ratkaisut sen varmistamiseksi, että EU:n lainsäätäjät asettavat oikeat poliittiset tavoitteet.

Kyselyn tulokset ja tulokset kootaan vuoden 2023 loppuun mennessä kertomukseen, joka sisältää konkreettisia suosituksia EU:n toimielimille. Tuloksia hyödynnetään myös Eurochambresin vaikuttamistyössä Europarlamenttivaaleihin ja niiden jälkeen nimettävän komission toimintaohjelmaan liittyen.

Vastaathan kyselyyn (ks. kielivalinta oikea yläkulma): Kysely on saatavilla kaikilla EU:n kielillä, ja se on avoinna keskiviikkoon 15.11.2023 asti.

——

2023 Eurochambres Survey on Single Market Obstacles and Solutions

The European Single Market was established on 1 January 1993 and guarantees the free movement of goods, services, people and capital in the EU. 30 years later, the single market faces pressing challenges in addition to persistent barriers and long-standing obstacles that prevent more growth, investment and output in the EU.

The network of European Chambers of Commerce and Industry has decided to join forces and conduct an online survey to identify the shortcomings of the single market and possible solutions to ensure that the right policy goals are set by EU lawmakers.

The results of this survey and its outcomes will be gathered by the end of 2023 in a report with concrete recommendations to the European institutions.

The survey is available in all EU languages (check top right corner) and will remain open for you to fill in until Wednesday 15 November 2023.

Kauppakamarin kansainvälistymispalveluista

Kansainvälinen kauppakamari ICC | Helsingin seudun kauppakamari (chamber.fi)

Enterprise Europe Network | Helsingin seudun kauppakamari (chamber.fi)

Lue myös

Päivitetty 28.6.2024: Ukrainan sodan vaikutukset yrityksiin

Olemme koonneet pakotteisiin liittyvää tietoa, tietolähteitä ja toimintaohjeita tähän artikkeliin. Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyssodan ja...

Neuvontapalvelut: Käytännön hyötyä EU:sta – rajat ylittäviä digipalveluja yrityksille

EU pyrkii digitalisoimaan julkishallintoa EU-alueen kilpailukyvyn parantamiseksi. EU:n digitaalinen palveluväylä Your...

Viikon kysymys: Mihin voin ilmoittaa kaupanesteistä?

Viikon kysymyksessä juristimme ja asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.