Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

Informationssäkerhet på Helsingforsregionens handelskammare (HRHK)


Helsingforsregionens handelskammare och dess närstående bolag Helsingfors Kammare Ab (tillsammans “Helsingforsregionens handelskammare”) har förbundit sig att skydda integriteten för användare av deras tjänster och att följa dataskyddslagar och andra lagar och att ha en enhetlig praxis för informationssäkerhet och dataskydd. Våra onlinetjänster kan innehålla länkar till andra företags sidor eller tjänster, som har sin egen praxis för dataskydd, skilda från Helsingforsregionens handelskammares praxis.

Vi strävar efter att ta reda på vad våra medlemmar och andra användare behöver och att ta fram tjänster som är av intresse för dem. Uppgifterna vi behandlar kan delas in i:

  • Uppgifter som tillhandahålls av användaren;
  • Uppgifter som samlas in från offentliga källor, som t.ex. ett handelsregister eller andra allmänt tillgängliga källor;
  • Uppgifter som samlas in när tjänster används;
  • Uppgifter som tagits fram via analys;

Vi använder de data vi samlar in för att utföra uppgifter i enlighet med Handelskammarlagen (av den 1 november 2002/878), för att ta fram personliga tjänster som är lätta att använda och säkra, för att förbättra kundupplevelsen, för att utveckla en mer målriktad marknadsföring och effektiv kundservice.

Detta integritetsmeddelande beskriver praxis avseende insamling och behandling av personuppgifter genom Helsingforsregionens handelskammare. ”Personuppgifter” innebär uppgifter som kan förknippas med en specifik person.

Gör dig förtrogen med integritetspolicyerna: “Integritetspolicy för Helsingforsregionens handelskammare” och “Integritetspolicy avseende kunder, potentiella kunder och intressegrupper till Helsingforsregionens handelskammare”. Dessa integritetspolicyer fungerar som instruktioner och informationsdokument som krävs genom personuppgiftslagen.

Gör dig förtrogen med integritetspolicyerna:

Integritetspolicy: Helsingforsregionens handelskammare / Integritetspolicy för medlemsregistret

Integritetspolicy: Helsingforsregionens handelskammare / Integritetspolicy med avseende på kunder, potentiella kunder och intressegrupper

Användaren accepterar villkoren och reglerna i detta integritetsmeddelande genom att använda våra tjänster. Om användaren inte accepterar dessa villkor och regler, har användaren inte rätt att använda våra tjänster.

Vår integritetspolicy uppdateras när tjänsterna utvecklas eller lagstiftningen ändras. Våra giltiga integritetspolicyer finns på denna sida.


Suomeksi »

In English »


Senast uppdaterad 30.4.2018