Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

Töissä Suomessa – International House Helsinki 

Töissä Suomessa -hanke keskittyy metropolialueen työperäiseen maahanmuuttoon, maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumisen tehostamiseen, kansainvälisen osaamisen valjastamiseen yritysten käyttöön ja maahanmuuttajien työmarkkinoille pääsyn edistämiseen.

Helsingin kaupungin johtamassa hankkeessa kumppaneina toimivat Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Helsingin seudun kauppakamari, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Moniheli ry ja TE-hallinto.

Hanke kokoaa yhteen muun muassa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä edistävät viranomaiset, työnantajat, ammattiverkostot ja palveluntuottajat. Tähtäimenä on rakentaa kaupunkien, työ- ja elinkeinohallinnon, elinkeinoelämän, maahanmuuttajajärjestöjen sekä ammattiyhdistysliikkeen yhteistyöllä uudenlainen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuusmalli. Hankkeen tavoitteena on edistää yhteistä näkemystä siitä, miten maahanmuutto ja maahanmuuttajat nivoutuvat osaksi työ-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa pääkaupunkiseudulla. Samalla lisätään työvoiman saatavuutta ja maahanmuuttajien työllisyysastetta, tehostetaan julkisen sektorin tuottavuutta ja tehdään Suomesta houkuttelevampi kohdemaa myös investoijille.

Yhtenä hankkeen päätavoitteista on perustaa International House Helsinki (IHH). Avautuessaan IHH kokoaa maahanmuuttopalvelut ja palveluntarjoajat saman katon alle, helpottaen ja nopeuttaen maahanmuuttajien, viranomaisten ja työnantajien asiointia sekä yhteistyötä.

Töissä Suomessa -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja kestää elokuuhun 2018 saakka.

 

COME - Chamber of Multicultural Enterprises

Kauppakamarin COME-projektin tavoitteena on parantaa yritysten ja työnantajien valmiuksia rekrytoida kansainvälistä työvoimaa ja toimia monikulttuurisessa työympäristössä, sekä edistää yritysten menestymistä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

COME:n työnantajapalvelu avustaa työnantajia ja yrityksiä monikulttuuriseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä, tarjoaa yrityksille tietoa olemassa olevista työelämän monikulttuurisuuteen liittyvistä julkisista ja yksityisistä palveluista, sekä tuottaa tietoa yritysten palvelutarpeista. EntryPoint-mentorointiohjelman kautta COME edistää yritysten kansainvälistymistä ja kansainvälisten osaajien valmiuksia kiinnittyä avoimille työmarkkinoille osaamistaan vastaaviin tehtäviin.Lisätietoa COME:n nettisivuilta  

 

COME_long_rgb.png