Artikkelikuva

Helsingin Diakonnissalaitoksen kyselytutkimus yritysten yhteiskuntavastuusta

Kyselytutkimus kartoittaa yhteiskuntavastuuta ja erityisesti eriarvoisuusteeman huomioimista suomalaisissa yrityksissä.

 

Kysely on anonyymi ja siihen vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.

Selvitys on osa YK:n Agenda2030 -kokonaisuutta, joka haastaa yhteiskunnan eri toimijat yhteistyöhön edistämään kestävää kehitystä.

Yrityksillä on merkittävä rooli yhteiskunnan hyvinvoinnin luomisessa.

 

Linkki kyselyyn »

 

Arvostamme jokaista saamaamme vastausta!

Helsingin Diakonnissalaitoksen kyselytutkimus yritysten yhteiskuntavastuusta 1

Helsingin Diakonissalaitos/yhteiskuntavastuu

Lisätietoja: Helsingin Diakonnissalaitoksen projektipäällikkö Pirjo Sääksilahti,

p. +358 50 578 1304, pirjo.saaskilahti@hdl.fi

Helsingin Diakonnissalaitoksen kyselytutkimus yritysten yhteiskuntavastuusta 2

Lue myös

Lausunto: Luonnos Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2024 (AM-ohjelma)

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen...

Poliittiset lakot heikentävät Helsingin seudun yritysten mahdollisuuksia tarjota työtä

Helsingin seudun kauppakamari selvittää kolme kertaa vuodessa jäsenyritystensä suhdannenäkymiä. Viimeisimmässä Suhdannepulssi-kyselyssä...

Lausunto: Helsingin ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelman (ilme) 2024–2029 luonnos

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on pyytänyt Kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelmaksi 2024–2029. Kauppakamari esittää...