Helsingin keskusta-alueen kehittäminen on yhteinen projekti, Tiina Pasuri Helsingin seudun kauppakamari.

Helsingin keskusta-alueen kehittäminen on yhteinen projekti

Helsingin kaupunginhallitus käsittelee tänään 25.1.2021 pormestari Jan Vapaavuoren esityksiä satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja kävelykeskustan kehittämisestä. Kokouksessa kulminoituu kuluvan valtuustokauden lähes dramaattisia piirteitä saanut poliittinen kädenvääntö kävelykeskustan laajentamista ja maanalaista kokoojakatua koskevasta kaupunkistrategian kirjauksesta. Elinkeinoelämä odottaa lopputulemaa hieman levottomin mielin.

Kaupunginhallitukselle esitetyt linjaukset antavat hyvät suuntaviivat Helsingin keskustan vetovoiman lisäämiselle, Helsingin Sataman toiminnan kehittämiselle ja Jätkäsaaren liikenneongelmien ratkaisemiselle.

Keskustan viihtyisyyttä voidaan lisätä helposti jo nykyisiä kävelyalueita kehittämällä. Pelkästään lupapolitiikkaansa höllentämällä ja lisärakentamista sallimalla kaupunki voi tehokkaasti vaikuttaa keskustan elävöitymiseen. Esitys sisältääkin monia kannatettavia keinoja, kuten kadulle avautuvien tilojen ja kortteleiden välisten jalankulkuyhteyksien lisäämisen sekä ravintoloiden ja kahviloiden kiinteiden terassien toteuttamisen helpottamisen. Ympäri vuoden käytössä olevat terassit olisivat tervetullut lisä talviaikaan kävelykaduille.

Helsingin keskustan viihtyisyyden ja elinvoiman lisääminen on kaikkien toimijoiden yhteinen tavoite ja projekti. Keskustan merkittävämpää kehittämistä tulee suunnitella yhteistyössä varsinaisten toimijoiden kanssa ja yhtenä kokonaisuutena. Tähän mennessä suunnittelu on tapahtunut lähinnä yksittäisten hankkeiden kautta, jolloin niiden kokonaisvaikutuksia esimerkiksi yritystoimintaan, kiinteistöjen kehittämiseen ja palveluiden tuottamiseen on vaikea tunnistaa.

Keskustan ainutlaatuisuus ja elinvoima perustuu pitkälti sen monipuoliseen yritys- ja palvelurakenteeseen. Keskustassa sijaitsee laaja kirjo yrityksiä, joiden asiakaskunta ja liiketoimintatarpeet vaihtelevat suuresti eri toimialoilla. Monipuolisen ja kilpailukykyisen yrityskentän säilyttäminen edellyttää sitä, että keskustaa kehitettäessä selvitetään kaikki vaihtoehdot ja mahdollisten laajamittaisten muutosten vaikutukset alueen toimijoihin.

Muun muassa verkkokaupan lisääntyminen, keskustan ulkopuolelle syntyneet uudet kaupalliset monitoimikeskukset ja viimeisimpänä koronapandemia sivuvaikutuksineen ovat vähentäneet ja uhkaavat tulevaisuudessakin vähentää keskustan elävyyttä ja vetovoimaa. Saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla on elinehto keskustan vetovoimalle, joten on erittäin hyvä, ettei esitys sisällä keskeisten läpiajoväylien liikenteen rajoittamista. Jalankulkuolosuhteita on mahdollista parantaa monin tavoin autoliikennettä radikaalisti vähentämättä.

Satamatoimintojen kehittämisen osalta esitetään Eteläsataman matkustaja-autolauttaliikenteen siirtämistä Katajanokalle ja Länsisatamaan, mikä vapauttaisi Eteläsataman alueen muuhun maankäyttöön. Samalla esitetään rakennettavaksi Länsisatamasta Länsiväylälle johtava tunneli.

On äärimmäisen tärkeää, että Helsingin satamatoimintojen kehittämisestä tehdään pitkäjänteinen poliittinen päätös.

Helsingin Sataman asema Euroopan vilkkaimpana matkustajasatamana ja Suomen merkittävimpänä tuontisatamana on saavutettu määrätietoisella ja pitkäjänteisellä kehitystyöllä. Turvatakseen Suomelle toimivat merikuljetukset Helsingin Satama tarvitsee työrauhaa ja poliittisten päättäjien sitoutumista tehtyihin ratkaisuihin. Helsingin Sataman kautta liikennöivät logistiikkayritykset, ulkomaankauppaa käyvät yritykset sekä ulkomaisesta työvoimasta ja matkailijoista riippuvaiset yritykset kaipaavat ennakoitavaa ja vakaata toimintaympäristöä.

Kaupungin tulee selkeästi sitoutua matkustaja-autolauttaliikenteen jatkumiseen kantakaupungin satamissa pitkälle tulevaisuuteen

Tukholman laivaliikenteen keskittäminen Katajanokan puolelle ja Tallinnan laivaliikenteen keskittäminen Länsisatamaan olisi järkevä ratkaisu ja avaisi hienon mahdollisuuden kehittää Kauppatorin ympäristöstä nykyistä vetovoimaisempi ja toimivampi kokonaisuus. Samalla on sitouduttava Länsisatamasta Länsiväylälle johtavan tunnelin rakentamiseen, mikä mahdollistaa Länsisataman toimintojen laajentamisen ja helpottaa Jätkäsaaren liikenneongelmia.

Tiina Pasuri
maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö
Helsingin seudun kauppakamari


 

Mielipidekirjoitus julkaistu Kauppalehdessä 25.1.2021 Helsingin keskustaa tulee elävöittää ja kehittää pitkäjänteisesti – ”Saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla on elinehto vetovoimalle”

Lue myös

Helsingin kaupunki haluaa kehittää keskustan vetovoimaa ja parantaa keskustassa toimivien yritysten toimintaedellytyksiä

Helsingin kaupungille vireä ja vetovoimainen keskusta on erittäin tärkeä. Helsingin uudessa...

Lausunto: Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä

Helsingin seudun kauppakamari on 10.11.2021 antanut lausunnon Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolle Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä.

Helsingin keskustan näivettyminen on pysäytettävä

Vuonna 2020 Aleksanterinkadun alueella vähittäiskaupan liikevaihto laski 10 %, mikä on enemmän kuin Helsingin seudulla ja koko...